Sarah Schoenmaekers (S.L.T.)

Sarah Schoenmaekers is universitair hoofddocent Europees recht aan de Universiteit Maastricht, bijzonder hoogleraar Europees recht (meer specifiek op het gebied van de 'cultureel gecorrigeerde markteconomie') aan de Open Universiteit en hoogleraar bouwrecht aan de UHasselt. Zij is de opleidingsdirecteur van de masteropleidingen van de faculteit der rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht.

Klik op 'expertise', 'loopbaan', 'onderzoek' en 'onderwijs' voor meer informatie.