Saskia Montebovi (S.H.M.)

Mijn onderzoek en onderwijs spitst zich toe op de socialezekerheidsbescherming van werkenden in Nederland en in grensoverschrijdende situaties (dus de studie en toepassing van de Nederlandse socialezekerheidswetgeving en de Europese coördinatieverordeningen (EG) 883/2004 en 987/2009). Hierbij is inbegrepen: de socialezekerheidsbescherming - of beter het gebrek aan die bescherming - van de flexwerkers, de zzp'ers, de platformwerkers etc.

Cöordinator van de Master Recht&Arbeid.

Ook begeleiding van PhD-studenten bij UM.

Tot november 2021 hoofdzakelijk werkzaam bij Tilburg University.