Vereniging van oud-medewerkers van de UM

SenUM

De Universiteit Maastricht / Maastricht University (UM) ondersteunt SenUM, een vereniging van oud-medewerkers. Medewerkers van 45 jaar en ouder die de universiteit verlaten worden aangemoedigd om met hun eventuele partner lid te worden van SenUM.   

SenUM beoogt:

 1. een platform te bieden voor vriendschap en onderlinge contacten op basis van vaak jarenlange betrokkenheid bij de UM;
 2. het koesteren en uitwisselen van herinneringen aan gemeenschappelijke inzet en enthousiasme voor de UM;
 3. de band met de UM levend te houden.

Om bovenstaande doelstellingen te realiseren maakt het bestuur van SenUM jaarlijks een programma met als vaste elementen:

 • excursies naar steden en/of musea;
 • bezoeken aan bedrijven en instellingen;
 • natuur/vogelwandelingen;
 • lezingen door medewerkers van de UM of derden over actuele onderwerpen.

In het voorjaar vindt jaarlijks de algemene ledenvergadering plaats waarin de jaarrekening en de begroting worden vastgesteld, verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde en voorgenomen beleid en de bestuursverkiezing plaatsvindt. Het verenigingsjaar wordt medio december afgesloten met een kerstborrel.

In 2019 bezocht SenUM de steden Mechelen, Verviers, Utrecht en Heerlen (Maankwartier). In 2020 werden het Gouvernement en de verbouwde Tapijnkazerne bezocht en was er een vogelwandeling rond het Bosschereiland. De corona-pandemie verhinderde onder andere bezoeken aan het Afrikamuseum in Tervuren, Herkenrode/Hasselt en Namen en lezingen door prof. Gerard Bos over moderne kankertherapie en over de uitvoering van het Plan Transformatie van de ENCI-groeve. Gehoopt wordt dat deze activiteiten alsnog in 2022 kunnen worden ondernomen.

Heb je vragen? Of wil je lid worden van SenUM? Neem contact met secretaris Mary Peters. 

 marypeters[at]senum[dot]nl

Praktische informatie

SenUM biedt de leden bovendien diverse (UM-)faciliteiten, zoals:

 • een gratis abonnement op het tijdschrift Magazine;
 • uitnodigingen voor de diesviering en de opening van het academisch jaar.
 • op aanvraag een gratis pas voor de Universiteitsbibliotheek;
 • op aanvraag een jaarkaart voor de sportfaciliteiten;

Contributie

De vereniging telt in 2021 ruim 300 leden. SenUM krijgt jaarlijks een subsidie van de Universiteit Maastricht en bekostigt haar activiteiten verder uit contributies. Indien activiteiten grote kosten met zich mee brengen wordt van de deelnemers een bijdrage gevraagd. De contributie voor een oud-medewerker bedraagt € 15,- en voor een lid met partner € 20,-

Bestuur

Het bestuur bestaat uit: 

  Gerard Majoor Voorzitter
 Mary Peters Secretaris
  René Verspeek Penningmeester
  Annie Kanitz Lid
  Marijke Dzon Lid
  Emmy van Roosmalen Lid
 André van Ooij Lid