Vereniging van oud-medewerkers van de UM

SenUM

De Universiteit Maastricht / Maastricht University (UM) ondersteunt SenUM, een vereniging van oud-medewerkers. Medewerkers van 45 jaar en ouder die de universiteit verlaten worden aangemoedigd om met hun eventuele partner lid te worden van SenUM.   

SenUM beoogt:

 1. een platform te bieden voor vriendschap en onderlinge contacten op basis van vaak jarenlange betrokkenheid bij de UM;
 2. het koesteren en uitwisselen van herinneringen aan gemeenschappelijke inzet en enthousiasme voor de UM;
 3. de band met de UM levend te houden.

Om bovenstaande doelstellingen te realiseren maakt het bestuur van SenUM jaarlijks een programma met als vaste elementen:

 • excursies naar steden en/of musea;
 • bezoeken aan bedrijven en instellingen;
 • natuur/vogelwandelingen;
 • lezingen door medewerkers van de UM of derden over actuele onderwerpen.

In het voorjaar vindt jaarlijks de algemene ledenvergadering plaats waarin de jaarrekening en de begroting worden vastgesteld, verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde en voorgenomen beleid en de bestuursverkiezing plaatsvindt. Het verenigingsjaar wordt medio december afgesloten met een kerstborrel.

In 2022 vierde SenUM zijn 4e lustrum in Chateau St. Gerlach. Het enthousiasme om het lustrumfeest bij te wonen, was boven verwachting. De presentatie door Marcia Luyten over haar boek Geluk van Limburg, over de opkomst en het verval van de Limburgse mijnstreek, opgeluisterd door zang van Jack Vinders, viel in zeer goede aarde. Het Jubileumfeest werd afgesloten met een geanimeerde lunch waar velen de gelegenheid vonden bij te praten met oud-collega’s en hun partners. Na de Algemene Ledenvergadering vond er een lezing plaats door prof.dr. Mathieu Segers die veel bijval oogstte. SenUM-leden namen deel aan een tweetal Vogelwandelingen respectievelijk in Pietersheim en Hoeve Hartelstein. Ook wandelden ze in Nationaal Park Hoge Kempen in Belgie en in het Frontenpark te Maastricht. De vier busreizen naar respectievelijk Hasselt, het Afrika Museum in Antwerpen, Nijmegen en Bonn konden rekenen op grote belangstelling. Voorts werd Hoeve Hartelstein bezocht waar een lezing werd gegeven over het Grensmaasproject gevolgd door een wandeling en Kasteel Borgharen.

SenUM logo

Heb je vragen? Of wil je lid worden van SenUM? Neem contact met secretaris Mary Peters. 

 marypeters@senum.nl

Praktische informatie

SenUM biedt de leden bovendien diverse (UM-)faciliteiten, zoals:

 • leden ontvangen driemaal per jaar per post het UMagazine dat een inkijk biedt in de belangrijkste ontwikkelingen en prestaties op het gebied van onderwijs en onderzoek;
 • een uitnodiging voor de jaarlijkse Dies Natalis en de opening van het academisch jaar;
 • op aanvraag een gratis pas voor de Universiteitsbibliotheek; zie voor meer info de UB website onder 'UM pensioners'
 • op aanvraag een lidmaatschap bij UM SPORT tegen een aantrekkelijk tarief; waar bijv. deelgenomen kan worden aan speciale (senioren) workouts
 • aan betaalde activiteiten van Studium Generale biedt, b.v. de collegereeksen, kan tegen gereduceerd tarief deelgenomen worden.

Contributie

De vereniging telde in 2022 ruim 300 leden. SenUM krijgt jaarlijks een subsidie van de Universiteit Maastricht en bekostigt haar activiteiten verder uit contributies. Indien activiteiten grote kosten met zich mee brengen wordt van de deelnemers een bijdrage gevraagd.

De contributie voor een oud-medewerker bedraagt € 20- en voor de partner € 10,-

Bestuur

Het bestuur bestaat uit: 

 Hans Kasper Voorzitter
 Mary Peters Secretaris
 René Verspeek Penningmeester
 Marijke Dzon Lid
 André van Ooij Lid
 Emmy van Roosmalen Lid