Sen Cicalo Ikeda, BA European Studies

Ik ben zeer geïnteresseerd in de overkoepelende structuur van de Europese Unie en alle voordelen die zij de mensen biedt.

Ik heb voor dit specifieke programma gekozen omdat het zeer interdisciplinair is en Europa en de Europese Unie vanuit veel verschillende invalshoeken bekijkt. Daarnaast wordt het in het Engels gegeven en was ik erg geïnteresseerd in Probleemgestuurd Onderwijs, omdat ik graag actief debatteer en onderzoek doe.

In het derde jaar kun je vijf maanden stage lopen om praktijkervaring op te doen. Ik denk dat dat een prachtige kans is om je voor te bereiden op je carrière. Momenteel loop ik stage bij het Europees Instituut voor Bestuurskunde in Maastricht, waar ik heel nuttige contacten heb opgedaan voor mijn volgende stappen.

Mijn doel is een master in ontwikkelingsstudies te doen, om veldwerkervaring op te doen en inzicht te krijgen in de impact van beleid. Daarna zal een stage bij het Europees Parlement me de kneepjes van het vak leren. Uiteindelijk wil ik voor de EU of een EU-gerelateerde organisatie aan de beleidskant werken."

Sen was Student Ambassadeur voor het BA ES programma tijdens academisch jaar 2020-2021.
 Watch his ambassador video