Dr Ruud Hendriks (R.P.J.)

Ruud Hendriks werkt bij de capaciteitsgroep Wijsbegeerte van de faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen aan de Universiteit Maastricht. Zijn onderzoek richt zich op artistieke en technologische projecten en representaties in de geestelijke gezondheidszorg. Daarbij maakt hij gebruik van een combinatie van etnografisch veldwerk in zorgpraktijken en filosofische reflectie. Hij publiceerde zowel nationaal en internationaal over zijn onderzoek, meest recent over normatieve aspecten van clownerie in de dementiezorg en socioculturele perspectieven op autisme spectrum stoornissen.

Enkele Nederlandstalige kernpublicaties: 

Hendriks, R.P.J., Hendrikx, A., Kamphof, D.J. & Swinnen, A.M.C. (2016). Goede verstaanders; wederzijdse articulatie en de stem van mensen met dementie. In  G. van Hove, A. Schippers,M cardol,  & E. de Schauwe (Red.), Disability Studies in de Lage Landen. Antwerpen/Apeldoorn: Garant.

Hendriks, Ruud (2015). Clown’s view als respiciō: respectvol (om)kijken naar mensen met dementie. Ethiek & Maatschappij, 17, 19-43.

Hendriks, Ruud (2010). Clownerie, dementie en de articulatie van een gevoelig lichaam. Medische Antropologie, 22, 293-319.

Hendriks, Ruud (2004). Een autistisch verbeeldingstekort? Enkele lessen uit de psychologie en de meteorologie. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, 96, 66-80.

Voordat hij lid werd van de capaciteitsgroep Wijsbegeerte werkte Ruud als groepsleider in de gehandicaptenzorg (Verpleegkundige Z) en studeerde hij gezondheidswetenschappen. In 2000 behaalde Ruud zijn doctorsgraad aan de faculteit der Cultuurwetenschappen van de Universiteit Maastricht.

At the Faculty of Arts and Social Sciences in Maastricht, Ruud Hendriks is involved in the BA Arts and Culture, where he coordinates the course Arts, Literature and Technoscience, and the BA European Studies where he coordinates the course Urban Europe.

Ruud's research focuses on arts and artifice in relation to mental health conditions. His current research (with Ike Kamphof) looks at imaginaries of nature in psychogeriatric care.

The ZonMW project 'Make-believe matters' (with Ike Kamphof and Tsjalling Swierstra; 2016-2018) focussed on the moral role of low and high tech interventions with an aspect of make-believe in person centered dementia care (sociable robots, virtual reality, door stickers, dementia friendly design, etc.)

In the ZonMW project 'Beyond autonomy and language' (with Annette Hendrikx, Ike Kamphof, Aagje Swinnen, 2010-2013) Ruud focussed on artistic interventions in psychogeriatric care, and elder-clowning in particular.

Other research interests comprise: dance with people with Parkinson disease and sociocultural perspectives on autism spectrum disorder. He has collaborated with Wiebe Bijker and Roland Bal in a project on the Health Council of the Netherlands and the role of scientific expert advice in democracies