Ruben Hollemans (R.)

Ruben Hollemans is docent en PhD-onderzoeker aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht, waar hij verbonden is aan het ICGI en M-epli.

Zijn onderzoeksgebieden bevinden zich zowel op het terrein van het insolventierecht als het kapitaalvennootschapsrecht. Hollemans schrijft zijn dissertatie over de rol van de rechter-commissaris in faillissementen. 

Naast zijn onderzoek geeft Hollemans ook les in het (internationaal) insolventierecht, (Europees) ondernemingsrecht en maatschappelijk verantwoord ondernemen.