Pre-master voor HBO-recht afgestudeerden

Let op: deze infomatie geldt alleen nog voor academisch jaar 2022-2023. Wil je een pre-master starten in academisch jaar 2023-2024 (dus vanaf 1 september 2023) kijk dan hier:
Pre-master Rechten
Pre-master Law

 

Wil je optimaal voorbereid zijn voor een master programma? Deze pre-master is een voorbereiding voor studenten met een HBO-recht diploma die een universitaire master willen behalen en geeft toegang tot de volgende masterprogramma’s:

Nederlands Recht
Recht en Arbeid
Forensica, Criminologie en Strafrechtspleging (Nederlandstalig)

Deze pre-master biedt je bovendien de mogelijkheid om civiel effect te behalen. Daarmee kun je straks toegang krijgen tot een van de togaberoepen zoals advocaat, rechter of Officier van Justitie.

Voor wie?

Dit programma is alleen voor studenten met een HBO-recht diploma

Programma

De pre-master voor kandidaten met HBO-rechtendiploma heeft een studielast van 60 studiepunten en wordt aangeboden over de periode van één studiejaar. Het programma kan jaarlijks worden aangepast. Het programma voor 2022-2023 bestaat uit de onderstaande semesters (onder voorbehoud):

Semester 1: totaal 27 ECTS

Grondslagen en Methoden van het recht (10 studiepunten)
Straf- en Strafprocesrecht (10 studiepunten)
Vaardighedentraining III (7 studiepunten)

Semester 2: totaal 27 ECTS

Verbintenissenrecht (7 studiepunten)
Goederenrecht (7 studiepunten)
Relatievermogensrecht en erfrecht (3 studiepunten)
Ondernemingsrecht (4 studiepunten)
Faillissementsrecht (3 studiepunten)
Arbeidsrecht (2 studiepunten)
Burgerlijk Procesrecht (1 studiepunt

Deze semesters sluit je af met een eindwerkstuk; schriftelijk werkstuk (6 studiepunten).

Civiel effect

Als je een erkende HBO-rechten opleiding met succes hebt afgerond, kun je onder voorwaarden toegelaten worden tot togaberoepen ofwel 'civiel effect' behalen. Je dient daartoe aanvullend aan een universiteit een juridische pre-master van minimaal 60 studiepunten met succes af te ronden plus een voor het civiel effect erkende juridische master. Een ‘Nederlands recht’ diploma HBO-rechten + deze pre-master + een van de drie hierboven genoemde masterprogramma’s, inclusief de bijbehorende civiel-effecteisen, leidt tot een verklaring van civiel effect.

Toelatingseisen

Je kunt worden toegelaten tot de pre-master als je een diploma HBO-recht hebt behaald (met voornamelijk Nederlands-rechtvakken) aan een erkende Hogeschool.

Aanmelden en inschrijven

Je kunt je aanmelden voor de pre-master vóór 1 juni voorafgaand aan het desbetreffende studiejaar via Studielink. Na aanmelding moet je een kopie van je bachelordiploma met bijbehorende cijferlijst üploaden. Als je nog geen diploma hebt kun je volstaan met een verklaring van de Hogeschool waaruit blijkt dat je aan alle eisen voor het diploma hebt voldaan plus een cijferlijst. Deze documenten kunnen geüpload worden in de My UM portal.

Inschrijven
Inschrijving geschiedt voor de duur van één studiejaar en is uitsluitend mogelijk na overlegging van het HBO-rechtdiploma. Je moet je inschrijving vóór 1 september van het desbetreffende studiejaar hebben afgerond. Pas als je hebt voldaan aan alle vereisten, inclusief betaling ben je ingeschreven. Per vak heb je 1 herkansingsmogelijkheid binnen het jaar. Het programma start in september en dient binnen één academisch jaar te worden afgerond. Er is geen mogelijkheid tot herinschrijving.

Rechten verbonden aan inschrijving
Eenmaal ingeschreven heb je toegang tot het onderwijs en de toetsen van de pre-master en het gebruik va de universiteitsbibliotheek. Als je er niet in slaagt de reguliere toets met een voldoende af te sluiten, heb je één herkansingsmogelijkheid gedurende de inschrijvingsperiode van één studiejaar. Voor het schriftelijk werkstuk is binnen het programma geen herkansingsmogelijkheid.
Na afronding van het programma ontvangt de student een certificaat met de behaalde resultaten.

Collegegeld

De kosten voor de pre-master zijn voor 2021/22 vastgesteld op een bedrag van € 1.084,- (halvering wettelijk collegegeldtarief ivm Covid-19 compensatie). Dit tarief kan jaarlijks worden aangepast. Het programma moet voorafgaand aan de masteropleiding worden gevolgd.

De kosten voor het jaar 2022/23 zijn nog niet vastgesteld.

Overige zaken

Er is een aparte OER (Onderwijs- en examenregeling) voor de pre-Master voor HBO Rechten studenten. 
Nadere inlichtingen zijn verkrijgbaar bij: tessa.fooij@maastrichtuniversity.nl.