Echtscheiding en religie

Onderzoeksproject ‘Huwelijkse gevangenschap: bruggen bouwen tussen religie en recht'

 

 

Religie en echtscheiding

 

Huwelijkse gevangenschap betreft een actueel maatschappelijk probleem dat zich vooral voordoet onder migrantenvrouwen en binnen religieuze gemeenschappen (jodendom, islam, hindoeïsme, en katholicisme). Van huwelijkse gevangenschap is sprake als een echtgenoot (doorgaans de vrouw) het niet voor elkaar krijgt om haar huwelijk ontbonden te krijgen volgens de regels van haar geloof of in haar land van herkomst. In dit onderzoek zal de problematiek van huwelijkse gevangenschap in Nederland in kaart worden gebracht, en wordt onderzocht welk juridisch beleid hierop ontwikkeld kan worden.

Universiteit Maastricht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Partners
Atria, Kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis
Stichting Landelijke Werkgroep Mudawwanah
Stichting Proefprocessenfonds Clara Wichmann
Vluchtelingen Organisaties Nederland (VON)

Subsidieverstrekker
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

'Juridische middelen die huwelijkse gevangenschap kunnen voorkomen of oplossen'
Factsheet

Conferentie: Recht, religie & praktijk
13 september 2018

Meer informatie/ registratie

'Niet langer geketend aan het huwelijk' Deelrapport 2
Eindrapportage

'Wel gescheiden, niet gescheiden?' Deelrapport 1
Eindrapportage

Inaugurele rede Prof. Susan Rutten
Op 31 maart 2017 heeft Prof. Susan Rutten haar inaugurele rede gehouden aan de Universiteit Maastricht, met de titel “Gegeven de betekenis van islamitisch familierecht”.
De tekst van de oratie kunt u hier vinden.

'Wel gescheiden, niet gescheiden? Huwelijkse gevangenschap in Nederland'  
Factsheet

International Maricap Conference 2016
Program
Call for papers
Concluding statements

Logos