Echtscheiding en religie

Onderzoeksproject ‘Huwelijkse gevangenschap: bruggen bouwen tussen religie en recht'

 

 

Gevangen in het huwelijk

Korte documentaire van Benedicta Deogratias, met onder andere Noor Stevens en Pauline Kruiniger over huwelijkse gevangenschap en de juridische gevolgen, religie en grip op eigen leven. 

Religie en echtscheiding

Huwelijkse gevangenschap betreft een actueel maatschappelijk probleem dat zich vooral voordoet onder migrantenvrouwen en binnen religieuze gemeenschappen (jodendom, islam, hindoeïsme, en katholicisme). Van huwelijkse gevangenschap is sprake als een echtgenoot (doorgaans de vrouw) het niet voor elkaar krijgt om haar huwelijk ontbonden te krijgen volgens de regels van haar geloof of in haar land van herkomst. In dit onderzoek zal de problematiek van huwelijkse gevangenschap in Nederland in kaart worden gebracht, en wordt onderzocht welk juridisch beleid hierop ontwikkeld kan worden.

Universiteit Maastricht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Partners
Atria, Kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis
Stichting Landelijke Werkgroep Mudawwanah
Stichting Proefprocessenfonds Clara Wichmann
Vluchtelingen Organisaties Nederland (VON)

Subsidieverstrekker
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Verboden huwelijken; onderzoek naar de werking van de Wet tegengaan huwelijksdwang in de praktijk
Nieuwsbericht

Wetsvoorstel Huwelijkse gevangenschap n.a.v. onderzoek Pauline Kruiniger
Nieuwsbericht
 
Boek 'Marital Captivity - Divorce, Religion and Human Rights' verschenen
Flyer

PhD Defence Benedicta Deogratias
Trapped in a Religious Marriage: A human rights perspective on the phenomenon of marital captivity 4 april 2019
Uitnodiging

'Gevangen in het huwelijk’
Documentaire

'Wel gescheiden, niet gescheiden? Huwelijkse gevangenschap in Nederland'  
Factsheet

'Juridische middelen die huwelijkse gevangenschap kunnen voorkomen of oplossen'
Factsheet

'Wel gescheiden, niet gescheiden?' Deelrapport 1
Eindrapportage

'Niet langer geketend aan het huwelijk' Deelrapporten 2 en 3
Eindrapportage

'(H-)echt Verbonden'
Dit project van Gemeente Rotterdam bevat informatie over het burgerlijk huwelijk, religieuze en levensbeschouwelijke huwelijkssluitingen, huwelijksontbinding, huwelijkse gevangenschap en wegen naar hulp. Deze informatie via de website inclusief korte video's en in de vorm van een brochure en folder, is bestemd voor zowel slachtoffers als professionals. Onder andere onderzoekers Susan Rutten, Pauline Kruiniger en Esther van Eijk hebben hieraan medewerking verleend. 

Conferentie: Recht, religie & praktijk
13 september 2018

Meer informatie/ registratie
Verslag van de conferentie
Foto's van de conferentie

Inaugurele rede Prof. Susan Rutten
Op 31 maart 2017 heeft Prof. Susan Rutten haar inaugurele rede gehouden aan de Universiteit Maastricht, met de titel “Gegeven de betekenis van islamitisch familierecht”.
De tekst van de oratie kunt u hier vinden.

International Maricap Conference 2016
Program
Call for papers
Concluding statements
Book

Logos