Ondersteun je studenten in hun persoonlijk en professionele ontwikkeling

Studenten krijgen tijdens hun studie veel te maken met nieuwe ervaringen en uitdagingen. Door met deze situaties om te leren gaan, ontwikkelen ze hun persoonlijke en professionele vaardigheden. Als medewerker van de Universiteit Maastricht heb jij een belangrijke rol in deze ontwikkeling. UM Career Services heeft een aantal diensten ontwikkeld die je daarbij helpen.

Online Coaching Modules voor medewerkers

UM Career Services en UM Psychologen hebben verschillende online modules ontwikkeld om medewerkers te ondersteunen in hun rol als mentor, coach en/of tutor. Deze modules zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde coachingsmodellen, maar bevatten ook veel praktische tips, tools en oefeningen om je coachingsvaardigheden te ontwikkelen. De modules staan op Canvas en zijn toegankelijk voor alle UM medewerkers.

De modules:

 • Coaching skills
 • Advanced coaching skills
 • Coaching competence development
 • Addressing challenging behavior
 • Help! My student wants a job

Wil je studenten ondersteunen bij hun persoonlijke en professionele ontwikkeling? Wil je hen helpen bij het stellen van concrete doelen, het ontwikkelen van hun competenties en zichzelf weerbaarder en inzetbaarder maken? Ga dan nu aan de slag.

Toolkit voor student employability

De Employability toolkit bestaat uit allerlei handige tools om onderwijsactiviteiten en -curricula te ontwerpen die studenten helpen te werken aan de ontwikkeling van die competenties die relevant zijn voor hun employability. Het doel is om expliciet te maken welke competenties studenten impliciet ontwikkelen door actief deel te nemen aan onderwijsactiviteiten, curricula en ondersteunende diensten.

Workshops en training modules voor staff

Bij de UM vinden we de persoonlijke en professionele ontwikkeling van studenten belangrijk. Met onze slogan "it takes a community to support a student" denken we dat ieder lid van de universiteit en de samenleving zijn eigen bijdrage kan leveren aan de employability en het welzijn van studenten. Om hen daarbij te ondersteunen, hebben we een programma ontwikkeld waarbij ervaringsleren, observatie, zelfreflectie en feedback centraal staan.

staff_webpage_modular_programme_1.png

In de workshop Fostering employability & wellbeing laten we je kennismaken met UM Career Services & UM Psychologists en presenteren we onze diensten voor studenten, medewerkers en peer supporters. Daarnaast informeren we je over (online) ondersteunende tools (zoals het Personal & Professional Development Portal, de Online Career Modules op Canvas, de E-health Modules van Caring Universities, de verwijskaart en de handleiding suïcidepreventie) die jou en je studenten kunnen helpen bij het vinden van antwoorden op vragen rondom persoonlijke en professionele ontwikkeling. Samen bespreken we een aantal casussen en kijken we waar jij als medewerker studenten naartoe kunt verwijzen voor de juiste ondersteuning.

Rood - Ondersteun de professionele ontwikkeling van je studentenUM Career Services ondersteunt u bij het ondersteunen van uw studenten op het gebied van inzetbaarheid. Onze coachingsmodules (Coaching skills en Student competence development) zijn ontwikkeld om mentoren, coaches en docenten te trainen in coachings- en begeleidingsvaardigheden. Deelnemers zijn medewerkers in een mentor- of coachingsrol, bijvoorbeeld in bachelor-, master- of excellentieprogramma's. Coaching skills is de basis van het trainingsprogramma voor beginnende mentoren en tutoren. Student competence development is bedoeld voor medewerkers die studenten coachen in hun competentieontwikkeling.

Blauw - Communicatievaardigheden

Daarnaast kunnen faculteiten en servicecentra themamodules van 1 uur (donkerblauw) kiezen om de specifieke trainingsbehoeften van hun coaches en mentoren te mixen en aan te passen. We bieden ook twee ondersteunende modules aan (lichtblauw): Intervision (intercollegiale groepsreflectie) en een Case clinic (snelle praktijkoefening met levensechte casussen).

Enkele reacties na afloop van deze sessies:

 • 'Een overzicht van alle diensten'
 • ‘De combinatie van achtergrond en praktijk’
 • ‘De inhoud was gericht op de behoeften van de deelnemers’
 • ‘De mogelijkheid om ervaringen te delen en meteen feedback te krijgen. Een moment van reflectie en leren van andermans ervaringen.’
 • 'De kans krijgen om te oefenen met coachen'

Bent u geïnteresseerd in één of meerdere modules voor uw medewerkers? Neem dan contact op met uw UM Career Services accountmanager (zie hieronder).
 

Ondersteuning voor studenten

Als medewerker van de UM is het goed om op de hoogte te zijn van het studentenaanbod van UM Career Services. Indien nodig kun je je studenten doorverwijzen naar (een van) onderstaande diensten.

Canvas pagina ‘Your Personal & Professional Development
In de Canvas course 'Your Personal & Professional Development' vind je het complete aanbod voor persoonlijke en professionele ontwikkeling van studenten. Hier vind je alle online modules, een overzicht van ons groepsaanbod, de individuele diensten en een lijst met aanbevolen online tools.

Personal & Professional Development Portal
Op het Personal & Professional Development Portal, een tabblad in de UM Student Portal, is hét portaal voor de persoonlijke en professionele ontwikkeling van studenten:

 • Bronnen, modules, trainingen en evenementen
 • Vacatures voor (bij)banen, stages, traineeships en vrijwilligerswerk
 • Employability Scan voor persoonlijk advies

Workshops, lectures en training courses
Door deel te nemen aan lezingen, workshops en trainingen krijgen studenten de kans om zichzelf persoonlijk en professioneel te ontwikkelen. Alle lezingen, workshops en trainingen worden gegeven in het Engels en vinden momenteel online of op de campus plaats. Alumni van Universiteit Maastricht kunnen deelnemen tot zes maanden na hun afstuderen.

Individual support
UM Career Services biedt ook individuele ondersteunende diensten die studenten kunnen helpen bij het beantwoorden van vragen over studiekeuze en carrièreperspectieven. In een Quick Career Advice of tijdens de Walk-in hours kunnen studenten al antwoord krijgen op vragen over hun cv, sollicitatiebrief of LinkedIn-profiel. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken met een loopbaanadviseur voor persoonlijk advies over hun studie- en loopbaankeuzes. Indien nodig verwijst UM Career Services de student door door naar andere ondersteunende diensten zoals de UM Psychologen, UM Studentendecanen, studieadviseurs of de International Student Helpdesk.

Account managers

Wil je je aanmelden voor een personeelsworkshop? Of wil je weten wat we voor jouw faculteit en/of opleiding kunnen betekenen? We denken graag mee over een passend aanbod. De contactpersonen van UM Career Services per faculteit en voor studie- & studentenverenigingen:

 • FASoS: Maureen van Brandenburg
 • FdR: Lars Smits
 • FHML: Romy Beuken / Maureen van Brandenburg
 • FPN: Maureen van Brandenburg
 • FSE: Romy Beuken
 • SBE: Lars Smits
 • All study and student associations: Romy Beuken / Lars Smits

Maureen van Brandenburg
 m.vanbrandenburg@maastrichtuniversity.nl 

Lars Smits
 lars.smits@maastrichtuniversity.nl

Romy Beuken
 r.beuken@maastrichtuniversity.nl

Student Wellbeing

Komt een student bij je met psychische klachten of misschien zelfs suïcidale gedachten? Ontdek hoe je ze kunt doorverwijzen naar de juiste zorg.