De WELL Building standard op Tapijn

In het kader van onze Sustainable UM 2030-strategie zet de Universiteit Maastricht alles op alles om zo duurzaam mogelijk te zijn, of het nu gaat om onderwijs, onderzoek of de bedrijfsvoering. Bij de herontwikkeling van de Tapijnkazerne komen al deze drie aspecten samen om de UM duurzamer te maken, vooral met het oog op het welzijn van de leden van onze gemeenschap. Bij de herontwikkeling van de Tapijnkazerne was de WELL Building Standard leidend voor de UM in haar streven naar optimale resultaten voor al onze studenten en medewerkers.

 • Download het complete overzicht van de vereisten van de WELL Building Standard voor de Tapijnkazerne. (Engelstalig)
 • Universiteit Maastricht -Tapijnkazerne is gecertificeerd voor WELL Building Standard (Silver) en is daarmee de eerste Europese universiteit die aan de vereisten van de standaard voldoet.
 • De faculteit FHML en SBE hebben samen in de Tapijnkazerne een ‘living lab’ opgezet om onderzoek te doen naar de relatie tussen gebouwgerelateerde factoren en gezondheid.
 • Bekijk ook de website van The WELL Building Standard (Engelstalig)
Well Building Tapijn
Project boundary - Redevelopment Tapijnkazerne phase 1

Categorieën

Well Building

Bij de herontwikkeling van de Tapijnkazerne moest voldaan worden aan verschillende eisen. Zie hieronder de categorieën en op welke manier Tapijn voldoet aan deze eisen.

Lucht - Gezondheid en Welzijn

Het centrale luchtbehandelingssysteem dat de gebouwen van verse ventilatielucht voorziet, heeft heel goede filters. Dit zorgt ervoor dat het fijnstofgehalte in het gebouw onder de 15 μg/m³ voor PM2,5 blijft. De geprefabriceerde ventilatiekanalen werden in de fabriek gereinigd en in compleet gesealde toestand afgeleverd en geïnstalleerd, zodat het ventilatiesysteem niet vervuild zou raken.

 • De ventilatiesystemen van de Tapijnkazerne houden de CO2-niveaus onder de 800 ppm. In ruimtes waar de bezettingsgraad sterk varieert, is ‘intelligente’ apparatuur geïnstalleerd, die het CO2-gehalte in de ruimte continu meet en de aanvoer van verse ventilatielucht daarop aanpast. De aangevoerde lucht is altijd 100 procent vers – er wordt geen lucht gerecirculeerd.

  Omdat het moeilijk is om elke vervuilende stof te meten, worden eenvoudig te meten CO2-niveaus als indicator gebruikt voor andere vervuilende stoffen die in binnenmilieus voorkomen.
   
 • Met 45 m3/h per persoon voert het centrale ventilatiesysteem meer verse (gefilterde) lucht aan dan het minimum vereiste zoals voorgeschreven door de Nederlandse wet (30 m3/h). Om te voorkomen dat de ventilatiesystemen minder goed gaan presteren, worden ze om de vijf jaar getest en opnieuw afgesteld

Waterkwaliteit

Deze categorie omvat de kwaliteit, distributie en controle van water in gebouwen. De kwaliteit van het Nederlandse drinkwater is hoog, doordat de waterleidingbedrijven uitgebreide systemen hebben voor het filteren en behandelen van water, en een uitmuntend leidingennetwerk. Daarom ligt de focus bij de Tapijnkazerne op het beheer en het monitoren van de drinkwaterkwaliteit.

Voeding

 • Minstens 50 procent van alle etenswaren en dranken (waaronder sappen, zoetigheden en snacks) die worden verkocht of aangeboden in de cateringruimte van de Tapijnkazerne zijn op basis van fruit en groente. Het aanbod bestaat onder meer uit een uitgebreide saladebar, een fruit- en groentehoek en vegetarische opties.
 • Met het oog op het verkleinen van het aanbod aan ongezond en bewerkt voedsel, bevatten etenswaren en dranken die in de Tapijnkazerne verkocht worden niet meer dan 25 gram suiker per drankje of portie. Frisdranken, chocoladerepen en koekjes voldoen vaak niet aan deze eisen en worden vervangen door gezondere alternatieven.
 • Een aantal kunstmatige kleur-, smaak- en zoetstoffen en conserveringsmiddelen tref je ook niet in de voedingsproducten aan, omdat er geen consensus is over de invloed ervan op de gezondheid. Om die redenen worden er geen alomtegenwoordige zoetstoffen (die vaak in ‘light’ producten zitten) als acesulfame-potassium (acesulfame-K), aspartaam, sacharine en sucralose gebruikt, maar wel natuurlijke alternatieven als stevia.
 • Kleinere porties van zowel hele maaltijden als afzonderlijke gerechten kunnen ervoor zorgen dat mensen zich matigen, zonder dat het een inbreuk is op de individuele keuzevrijheid. Borden, kommen en bekers (behalve voor water) zijn niet groter dan 25 centimeter of 470 milliliter.
 • Voorlichting kan bevorderlijk zijn voor het bewustzijn van, en de vaardigheden en de motivatie om gezond te eten. De cateraar, Eurest, heeft het vitaliteitsprogramma 360 Lifestyle ontwikkeld waarmee studenten en medewerkers van UM geholpen worden om bewuste keuzes te maken.

Licht

In de Tapijnkazerne willen we lichtomgevingen creëren die het beste zijn voor de visuele, mentale en biologische gezondheid.

 • 30 procent van alle werkplekken in de Tapijnkazerne bevinden zich binnen 6 meter van een wand of raam met minstens 40 procent lichtdoorlaatbaarheid.
 • Alle binnenverlichting voldoet aan de hoogste eisen zoals vastgelegd in de strenge Europese standaard NEN-EN 12464-1. Aan het installeren van de verlichting liggen uitgebreide berekeningen en simulaties ten grondslag, met het oog het optimaliseren van het verlichtingsplan.
 • Om het circadiaan systeem gezond te houden en de kwaliteit van de slaap, stemming en cognitieve functies te verbeteren, hebben werkplekken in de Tapijnkazerne minstens 150 Equivalent Melanopic Lux (EML), hetzij door direct daglicht, hetzij door elektrisch licht. 

Beweging

Hieronder staat een aantal voorbeelden van hoe we bewegen stimuleren en zittend gedrag ontmoedigen door middel van ontwerpstrategieën, programma’s en beleid.

 • Alle monitoren van desktopcomputers en laptops in de Tapijnkazerne kun je aanpassen (met bijvoorbeeld in hoogte verstelbare monitoren, standaarden of zwenkarmen). Bij minstens 25 procent van de werkplekken kunnen werknemers afwisselend zittend en staand werken (met bijvoorbeeld zit-sta-bureaus). 
 • Bij de liften staan aansporingen om de trap te gebruiken, om mensen te stimuleren om te bewegen en energie te besparen.
 • Voor de WELL Building-certificering telt een aantal universiteitsbrede programma’s mee, die erop gericht zijn om medewerkers en studenten meer te laten bewegen. Hieronder vallen onder meer fikse kortingen op het lidmaatschap van sportscholen. Studenten kunnen tegen zeer schappelijke tarieven sporten bij het Universitair Sportcentrum.

Comfort

De verbeterde verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsystemen zorgen ervoor dat de gebruikers van de Tapijnkazerne maximaal comfort ervaren.

 • Gedurende 98 procent van de uren dat de Tapijnkazerne in gebruik is, hebben de temperatuuromstandigheden in 95 procent van de regelmatig gebruikte ruimtes Predicted Mean Vote­-niveaus +/- 0,5. Dat klinkt behoorlijk technisch, maar het betekent dat de airconditioningsystemen aan een van de strengste Europese standaarden voldoen (NEN-ISO 7730). Computersimulaties wijzen uit dat ‘slechts’ 10 procent van de mensen het binnenklimaat soms niet helemaal aangenaam vindt.
 • Het binnenklimaat in de Tapijnkazerne wordt iedere twee jaar getest door een onafhankelijke partij. Daarbij gaat het onder meer om de drogeluchttemperatuur, de relatieve vochtigheid en de globetemperatuur in de gebruikte ruimtes.
 • De airconditioningsinstallaties in de Tapijnkazerne verdelen de ruimte in individuele warmtezones van maximaal 40 m2. Het binnenklimaat (verwarming, koeling, zonneschermen, verlichting en ventilatie) in deze warmtezones kan door iedereen in de ruimte worden aangepast door middel van een bedieningspaneel aan de muur.
 • De Tapijnkazerne voldoet aan strikte geluidsnormen. Onze onderwijsruimten voldoen bijvoorbeeld aan de drempelwaarden voor Average SPL (Leq) en Max SPL (LMax) bij 35 dB(A) en 45 dB(A), wat neerkomt op het geluid van ademen, zachtjes fluisteren of ritselende bladeren. Grote ventilatoren, ventilatiekanalen, geluidsisolatie voor oude ramen en een optimale indeling van de ruimtes zorgen voor lage niveaus van achtergrondgeluiden en een ideale werkomgeving.

Materialen

Het gebruik van bouwmaterialen en bestanddelen waarvan bekend is dat ze slecht zijn voor de gezondheid van medewerkers in de gebouwen en/of dat ze bioaccumulatie in het milieu veroorzaken, is beperkt en soms niet toegestaan.

 • De concentratie van schadelijke vluchtige organische stoffen in de Tapijnkazerne is beperkt (bijvoorbeeld formaldehyde <27 ppb) door de strenge eisen die worden gesteld aan de uitstoot van de gebruikte bouw- en afwerkingsmaterialen. Al het spaanplaat, MDF, multiplex, dichtingsproducten en afwerkingsmaterialen voor vloeren en plafonds moet bijvoorbeeld voldoen aan de strenge Europese uitstootstandaard EN 13986, categorie E1.
 • Er is bodemonderzoek gedaan in de bovenste lagen van de bodem bij de Tapijnkazerne, conform de WELL Building Standard.
 • Alle nieuw geïnstalleerde elektrische componenten moeten voldoen aan de strenge drempelwaarden voor lood, kwik, cadmium en zeswaardig chroom, zoals voorgeschreven in de WELL Building Standard. Door het gebruik van zware metalen in de verschillende bouwmaterialen te beperken, lopen mensen minder risico om eraan blootgesteld te worden.
 • Alle nieuw geïnstalleerde componenten die in de WELL Building Standard staan, bevatten gehalogeneerde vlamvertragers (bijvoorbeeld in meubels, waterdichte membranen, vloeren, leidingen en isolatiemateriaal) en ftalaten (bijvoorbeeld in elektrische componenten) van < 100 ppm.

Mentale Gezondheid

Een aantal universiteitsbrede programma’s rond het bevorderen van de mentale gezondheid van medewerkers en studenten telt mee voor de WELL Building-certificering.

 • Voor alle medewerkers is er bijvoorbeeld de mogelijkheid om deel te nemen aan ‘Health & Fitness Express’-pauzes (in samenwerking met UM SPORT). Dit is een training van een kwartier, met als doel om actiever te worden tijdens werkuren, te ontspannen en de mentale batterij weer op te laden.
 • Alle medewerkers kunnen een consult over hun werkomstandigheden aanvragen, als ze vermoeden dat hun gezondheidsklachten (mentaal of lichamelijk) mogelijk met hun werk samenhangen. Voorbeelden zijn stress, chronische vermoeidheid of chronische pijn in de polsen, rug of nek als gevolg van een verkeerde zithouding. (Programma in samenwerking met Human Capital Care).
 • Studenten kunnen tegen sterk gereduceerd tarief terecht bij het Universitair Sportcentrum, dat een aantal programma’s rond mentale gezondheid aanbiedt, zoals de Yoga Flow / Body & Mind workshop.