Internationale verwerkingen

Het is mogelijk dat je persoonsgegevens door de UM worden gedeeld met een partij buiten de Europese Unie of een internationale organisatie. De UM zet erop toe dat er ook buiten de EU zorgvuldig met je persoonsgegevens wordt omgegaan en dat de verwerking op een veilige manier plaatsvindt.

Sommige landen zijn door de Europese Unie aangemerkt als landen met een adequaat gegevensbeschermingsniveau. Dat wil zeggen dat het wettelijke niveau van gegevensbescherming minimaal net zo hoog is als binnen de EU. In dat geval hoeft de UM geen aanvullende maatregelen te nemen.

De Verenigde Staten zijn door de EU niet aangemerkt als adequaat land. Partijen kunnen wel aansluiten bij het EU-US Privacy Shield. Dan tonen ze door middel van certificering aan dat hun niveau van gegevensbescherming voldoende is. In dat geval hoeft de UM geen aanvullende maatregelen te nemen.

Als het beschermingsniveau in een land niet adequaat is bevonden door Europese Unie en de betreffende organisatie is niet aangesloten bij het EU-US Privacy Shield, dan sluit de UM een overeenkomst met de betreffende partij op basis van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn vastgesteld of neemt andere volgens de AVG passende maatregelen.