Internationale verwerkingen

Het is mogelijk dat je persoonsgegevens door de UM worden gedeeld met een partij buiten de Europese Unie of een internationale organisatie. De UM zet erop toe dat er ook buiten de EU zorgvuldig met je persoonsgegevens wordt omgegaan en dat de verwerking op een veilige manier plaatsvindt.