Opnames colleges

Als een service aan haar studenten kan de UM colleges opnemen. zodat studenten deze in een later stadium terug kunnen kijken. Dit kan een audio- of audio- en video-opname zijn.

Studenten worden zoveel als mogelijk buiten beeld gehouden door camera’s zoveel mogelijk op een vaste plaats te zetten en studenten vooraf te attenderen op de opname.

Indien je in een opname van een college herkenbaar in beeld bent en je wilt dit niet, dan kan je dat schriftelijk bij de beheerder van MediaSite van jouw faculteit aangeven. De beheerder van MediaSite van je faculteit zal waar mogelijk maatregelen (laten) nemen om je alsnog onherkenbaar te maken in de opname.

Het systeem dat het terugkijken van colleges mogelijk maakt houdt gebruikerstatistieken bij, bijvoorbeeld hoe lang een college is gekeken en door wie. De beheerder van MediaSite van jouw faculteit heeft toegang tot deze statistieken, maar verstrekt deze alleen in geanonimiseerde vorm aan anderen, waaronder docenten. De UM heeft een gerechtvaardigd belang bij het bijhouden van deze statistieken, omdat ze worden gebruikt voor het verbeteren van de service richting studenten en er maatregelen zijn genomen om de inbreuk op de privacy van studenten te beperken tot een minimum.

Opnames van colleges worden alleen beschikbaar gesteld aan de studenten die zijn ingeschreven voor het vak waar het college betrekking op heeft; ze worden niet openbaar toegankelijk voor iedereen.

Gastdocenten

Aan gastdocenten wordt middels een toestemmingsformulier gevraagd om toestemming voor het maken van een opname. Deze toestemming mag te allen tijde worden ingetrokken. Het intrekken van toestemming heeft geen terugwerkende kracht.