Expertisecentrum Hersenletsel en Revalidatie (EHR)

Project: Implementatie van telerevalidatie en beeldzorg

Een procesevaluatie van blended care, met revalidatiezorg op locatie en op afstand middels digitale tools.

De inzet van digitale zorg kan bijdragen aan meer eigen regie voor patiënten en beter zelfmanagement. Patiënten kunnen vaker en op zelfgekozen momenten oefenen en hebben minder reistijd. Daarnaast kunnen mantelzorgers eenvoudiger aansluiten bij oefensessies en contactmomenten met de zorgprofessional en begeleiden tijdens het online oefenen. Voor zorgprofessionals levert de inzet van digitale zorg tijdwinst op en kan gerichter feedback gegeven worden doordat bijvoorbeeld de therapeut thuis kan meekijken en het context specifiek oefenen beter kan sturen.

Gezien de voordelen voor patiënten en zorgprofessionals en het groeiende aanbod van digitale mogelijkheden zullen zorginstellingen steeds meer en vaker gebruik maken van digitale zorgoplossingen. In dit actie-onderzoek zal de implementatie van blended care in de klinische en poliklinische revalidatie met hersenletsel geëvalueerd worden, met als belangrijkste uitkomst de gebruikservaring van patiënten, mantelzorgers en zorgprofessionals.

Digitale zorg

Loopduur van het project: 2021-2022

Hoofdonderzoeker: Simone Sep
Senior onderzoeker: Thijs van Meulenbroek

Subsidieverstrekker: Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET)