Academische Werkplaats Duurzame Zorg Limburg

Rapporten

2021

Gili Yaron, Marieke Spreeuwenberg, Dirk Ruwaard, September 2021. Praktijkhandreiking: werken met Positieve Gezondheid.

2019

Esther van den Bogaart, Tessa Quanjel, Mariëlle Kroese, Marieke Spreeuwenberg, Niels Hameleers, Daan Westra en Dirk Ruwaard, juli 2019, Monitoring en evaluatie van substitutie van zorg in drie Limburgse proeftuinen. 

2017

Dr. Arianne Elissen, Dr. Silke Metzelthin,  Drs. Anne van den Bulck, Dr. Hilde Verbeek, Prof.dr. Dirk Ruwaard, juni 2017, Case‐mix classificatie als basis voor bekostiging van wijkverpleging; een verkennend onderzoek in opdracht van MeanderGroep Zuid‐Limburg.

Drs. Niels Hameleers, Dr. Arianne Elissen, Dr. Mariëlle Kroese, Prof. dr. Dirk Ruwaard, 11 mei 2017, Op weg naar een integraal programma chronische zorg: Resultaten deelonderzoek in de zorggroep Huisartsenzorg Drenthe.

2016

Bekker M., Helderman J.K., Lecluijze I., Jansen M., Ruwaard D., Universiteit Maastricht/Radboud Universiteit, 7 oktober 2016, Voorlopige hoofdpunten studie ‘Gezondheid door sturing, borging en verantwoording in het Nationaal Programma Preventie, ‘Alles is Gezondheid…’ bij Kamerbrief 03-11-2016

2015

Karen Schelleman-Offermans, Maike Tietschert, Mieke Derickx, Dirk Ruwaard & Maria Jansen, Wijkgericht werken en integrale zorg; De kijk van eerstelijnszorgprofessionals, gemeenten, zorgverzekeraars en patiënten op het integreren van gemeentelijke basiszorg en eerstelijnszorg.

Nathalie Janssen, Silvia Evers, Dirk Ruwaard, Cor Spreeuwenberg, Maria Jansen: Effectevaluatie en economische evaluatie Voor Elkaar in Parkstad.

2014

Ruben Drost, MSc, Dr. Aggie Paulus, Prof.dr. Dirk Ruwaard, Prof.dr. Silvia Evers: Handleiding intersectorale kosten en baten van (preventieve) interventies

Dr. Arianne M.J. Elissen, Dr. Jeroen N. Struijs, Dr. Caroline A. Baan, Prof.dr. Dirk Ruwaard: Kenmerken van individuen als voorspellers van zorgvraagzwaarte op populatieniveau: een verkennend onderzoek.

Prof.dr. Dirk Ruwaard, Dr. Marieke Spreeuwenberg, Dr. Mariëlle Kroese, Dr. Jessie Steevens, Dr. Mariëlle Ouwens, Dr. Mirrian Hilbink, Dr. Jozé Braspenning: Triple Aim en de toepassing in de regionale proeftuinen 'Populatiemanagement' van VGZ en CZ

2013

Dr. Caroline E. Wyers, Prof.dr.mr. Sivlia MAA Evers, Prof.dr. Dirk Ruwaard: Ex-ante kosteneffectiviteitsanalyse van het PreventieConsult Cardiometabool Risico

2012

Dr. Caroline E. Wyers, Drs. Chantal B Walg, Dr. Paulien WA Vermunt, Prof.dr.mr. Sivlia MAA Evers, Prof.dr. Dirk Ruwaard: Verkenning als opstap naar de implementatie en evaluatie van het PreventieConsult Cardiometabool Risico