Onderwijs

De UM verwerkt in het kader van haar onderwijsactiviteiten persoonsgegevens van (aankomend) studenten voor de volgende doelen:

 • Het vaststellen van de identiteit van (potentiële) studenten;
 • Het informeren van potentiële studenten over opleidingen van de UM;
 • Het werven van nieuwe studenten en het promoten van de UM;
 • Het uitvoeren van de studiekeuzecheck;
 • Het verrichten van administratieve handelingen met betrekking tot aanmelding, in- en uitschrijving en het berekenen, vastleggen en innen van college- en examengelden;
 • Het beoordelen van vooropleidingen en het verzorgen van loting, matching en selectie;
 • Het inschrijven van studenten voor vakken en tentamens en het registreren van aanwezigheid;
 • Het aanbieden en leveren van onderwijsmiddelen, IT-faciliteiten en horecavoorzieningen;
 • Het ondersteunen van studenten met een functiebeperking;
 • Het opnemen van hoorcolleges;
 • Het aanbieden van digitale content via de Universtiteitsbibliotheek;
 • Het meten en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en de onderwijsvoorzieningen;
 • Het voorbereiden van beleidsbeslissingen op het gebied van het onderwijs en het creëren van managementinformatie voor de bestuursorganen binnen de UM;
 • Het aanbieden van aanvullend onderwijs, stages, carrièrevoorbereiding en andere extracurriculaire activiteiten;
 • Het organiseren en houden van universitaire verkiezingen;
 • Het vastleggen van studieresultaten, tentamenuitslagen, examenresultaten en het verzorgen van diplomering;
 • Het adviseren en ondersteunen van studenten en beoordelen van bijzondere omstandigheden rondom een bindend studieadvies;
 • Het adviseren over en afhandelen van klachten en bezwaar- en beroepszaken;
 • Het voldoen aan de wettelijke plicht om diploma’s van alumni te bewaren;
 • Het beveiligen van de universitaire gebouwen;
 • Het beveiligen van informatie en van de goede werking van IT-voorzieningen