7 september 2022

Zware sancties voor studentenvereniging na misstanden

De Universiteit Maastricht legt studentenvereniging M.S.V. Tragos zware sancties op na misstanden tijdens de kennismakingstijd van de vereniging. De beschikbare bestuursbeurzen en de UM-subsidie worden ingetrokken. Ook wordt de vereniging tot nader order uitgesloten van activiteiten rondom de jaarlijkse INKOM. Uit gesprekken met het bestuur van de vereniging na een melding aan de universiteit, blijkt dat zich tijdens de kennismakingstijd zaken hebben voorgedaan die voor de universiteit volstrekt onacceptabel zijn en waarmee bepalingen uit de geldende gedragscode zijn overtreden.