Zware sancties voor studentenvereniging na misstanden

De Universiteit Maastricht legt studentenvereniging M.S.V. Tragos zware sancties op na misstanden tijdens de kennismakingstijd van de vereniging. De beschikbare bestuursbeurzen en de UM-subsidie worden ingetrokken. Ook wordt de vereniging tot nader order uitgesloten van activiteiten rondom de jaarlijkse INKOM. Uit gesprekken met het bestuur van de vereniging na een melding aan de universiteit, blijkt dat zich tijdens de kennismakingstijd zaken hebben voorgedaan die voor de universiteit volstrekt onacceptabel zijn en waarmee bepalingen uit de geldende gedragscode zijn overtreden.

De Universiteit Maastricht (UM) en de Maastrichtse studentenverenigingen hebben in gezamenlijkheid de gedragscode introductietijd opgesteld, waarin afspraken staan over zaken als persoonlijke integriteit, gezondheid, hygiëne en voeding.

De universiteit concludeert uit gesprekken met het Tragosbestuur dat tijdens de kennismakingstijd 2022 meerdere bepalingen, met name op het gebied van persoonlijke integriteit en hygiëne, zijn overtreden. Het ging daarbij om het uiten van discriminerende teksten en activiteiten waarbij het gebruik van sanitaire voorzieningen ver onder de maat bleef.

De UM onderhoudt zeer regelmatig contact met de studentenverenigingen in Maastricht, onder meer om overtredingen op de gedragscode te voorkomen. De universiteit is ernstig teleurgesteld dat het desondanks mis is gegaan bij Tragos. De opgelegde sancties zijn tot nader order van kracht. Wel nodigt de UM de vereniging uit om met een verbeterplan te komen. Op basis van daadwerkelijk gerealiseerde verbeteringen kan de UM de opgelegde sancties te zijner tijd opnieuw overwegen.

De universiteit roept op om klachten en misstanden te melden en om binnen en met verenigingen alert te blijven op onacceptabele omgangsvormen.

  Bekijk hier het korte interview met UM’s voorzitter Rianne Letschert.
(met dank aan Track 88 en Wat is Loos in Mestreech)

Lees ook

  • De Universiteit Maastricht (UM) heeft op 3 november het manifest Let’s talk about Yes van Amnesty International ondertekend. Daarmee zet de UM in op intensivering van activiteiten tegen seksueel geweld. De UM zoekt daarbij nadrukkelijk de samenwerking met partijen met eigen expertise...

  • De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) heeft prof. dr. Ron Heeren gekozen als lid. Heeren is universiteitshoogleraar Moleculaire Beeldvorming aan de Universiteit Maastricht (UM) en wetenschappelijk directeur van het MultiModal Molecular Imaging institute (M4I).

  • Twee onderzoekers van de Universiteit Maastricht (UM) hebben elk een Vici-subsidie ​​van € 1,5 miljoen ontvangen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Zowel prof. dr. Chantal Nederkoorn (Faculty of Psychology and Neuroscience) als prof. dr. Lorenzo Moroni (MERLN...

Meer nieuws