28 juni 2022
Voedselbanken onder druk

Zorgen om het dagelijkse brood

In Nederland leven meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. Voor hen is het niet vanzelfsprekend dat zij voldoende gezond en betaalbaar eten kunnen kopen. Voedselbanken kunnen de stijgende vraag nauwelijks aan. Tijdens de COVID-19 pandemie werd de kwetsbaarheid van het voedselbanksysteem, dat vooral gebaseerd is op vrijwilligerswerk en liefdadigheid, extra zichtbaar. Supermarkten en restaurants, belangrijke donateurs, hadden hun handen vol aan andere uitdagingen en met name dit had grote gevolgen voor de distributie van (gratis) levensmiddelen. Reden waarom Madhura Rao, verbonden aan het Food Claims Centre Venlo, een onderzoek startte.