12 februari 2019

Het WUN netwerk: ‘Transformational Action’ op de internationale SDG 2030 Agenda!

De Universiteit van Bergen in Noorwegen, lid van het Worldwide Universities Network (WUN), organiseerde vorige week de tweede nationale SDG conferentie. Gedurende twee dagen verkende de Noorweegse onderzoeks- en hoger onderwijssector de rol van onderzoek en onderwijs in het ontwikkelen van nieuwe invalshoeken om de wederzijdse beloftes over een duurzame toekomst na te kunnen komen. Ze deden dit samen met nationale en internationale sprekers afkomstig van verschillende universiteiten, overheden, activistische ngo’s en de Verenigde Naties.

WUN at the SDG Conference in Norway

Aan het eind van de conferentie kondigde Dr. Dag Rune Olson, rector van de Universiteit van Bergen, aan dat er een nationaal platform zal worden ontwikkeld waarop universiteiten hun best practices over SDG’s – onderwijs in het bijzonder – kunnen delen. Het doel van het platform is antwoord te geven op de vraag “Wat kunnen universiteiten doen om de doelen van Agenda 2030 te bereiken?”. Verder zal in Noorwegen een nationale commissie worden opgericht en zal samenwerking tussen academische en publieke instellingen worden gepromoot.

Meer informatie over deze conferentie en het WUN netwerk?
Neem dan contact op met Aisling Tiernan aisling.tiernan[at]maastrichtuniversity[dot]nl