19 februari 2019

WUN-Netwerk financiert twee UM-onderzoeksprojecten

In december 2018 heeft het WUN Research Development Fund (RDF) een startfinanciering toegekend aan twee onderzoeksgroepen van de UM. De financiering voor deze twee UM-projecten is aangevraagd door dr. Annemarie Koster, hoofddocent bij FHML/CAPHRI en prof. Shyama Ramani en onderzoeksassistent Maria Tomai, beiden werkzaam bij UNU-MERIT. Tot nu is al meer dan €1.9 miljoen geïnvesteerd in het bevorderen van internationale en interdisciplinaire samenwerking en dit bedrag zal in de toekomst hoger worden.