WUN Conferentie brengt vijf continenten naar Universiteit Maastricht

Maastricht wordt de komende week bezocht door bijna vierhonderd academici van vijf verschillende continenten. Zij nemen van 2 tot 7 april deel aan de jaarlijkse conferentie van het Worldwide Universities Network (WUN), die dit jaar wordt georganiseerd door de Universiteit Maastricht. De WUN conferentie is een van de jubileumactiviteiten die de UM organiseert vanwege haar veertigjarig bestaan. Tijdens negen verschillende programma-onderdelen wisselen wetenschappers en universiteitsbestuurders kennis uit en bouwen ze aan nieuwe samenwerkingsverbanden rond grensoverschrijdende onderzoeksthema’s met grote maatschappelijke relevantie. Zo sluit dit jaar met name de Migration Conference nauw aan op de actualiteit. 

De leden van het WUN komen elk jaar bij elkaar, beurtelings in Azië/Oceanië, Europa/Afrika en Amerika. Dit jaar bestaat het programma uit zeven inhoudelijke workshops, de Annual General Meeting en een Presidents Forum voor de universiteitsbestuurders. 

Workshops

De Migration Conference richt zich uiteraard op de huidige migratiecrisis in Europa, maar ook op arbeidsmigratie, transnationale families en migratie om gezondheidsredenen. De Public Health Workshop gaat dit jaar over het in WUN verband opgestarte onderzoek in Australië, Nieuw-Zeeland, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en China naar veerkracht/aanpassingsvermogen van jongeren in hun culturele context. De deelnemers aan de Workshop on Global Health Partnership bespreken hun samenwerking op het gebied van duurzame innovaties in de gezondheidszorg. Tijdens de in-FLAME Workshop spreken wetenschappers met elkaar over de gevolgen van blootstelling tijdens de zwangerschap aan stoffen in voeding en milieu (allergie, obesitas, mentale gezondheid en gedrag) op latere leeftijd.

De China Workshop vindt plaats in Brussel en heeft de focus op China’s buitenlandse investeringsbeleid en supply chains, aan de hand van concrete thema’s zoals voeding, gezondheid, hoger onderwijs en veiligheid. In deze workshop wordt ook het OECD rapport The Latin American Economic Outlook 2016 gepresenteerd. Tijdens de Economics Workshop presenteren economisch onderzoekers hun onderzoek naar economische impact van onderwijs, kennisontwikkeling en klimaatverandering, global economic governance, ontwikkelingen in opkomende economieën  en Healthy Aging, arbeidsmarkt en duurzame werkgelegenheid. Op het International Classroom Symposium wordt gesproken over internationalisering van het hoger onderwijs.

In de Annual General Meeting worden de in de workshops besproken Global Challenges plenair teruggekoppeld en de koers bepaald voor het netwerk in het komende jaar. Daarna reizen de universiteitsbestuurders op donderdag 7 april af naar Brussel voor het afsluitende Presidents Forum. Hier wordt gesproken over de toenemende internationalisering van kennis, mede door beleidsvorming zoals bv de VN duurzaamheidsdoelen en het Klimaatakkoord COP21 van Parijs. Belangrijke sprekers in dit programma zijn Claire Morel van de Europese Unie (directeur internationale samenwerking  bij het Directoraat-Generaal van Onderwijs en Cultuur) en Prof. Jean-Pierre Bourguignon, President van de European Research Council.

WUN

Het Worldwide Universities Network bestaat uit 18 onderzoeksuniversiteiten verspreid over 11 landen op 5 continenten, waaronder gerenommeerde universiteiten als de universiteiten van Alberta, Kaapstad, Sydney en de Chinese University of Hongkong (China). Instellingen kunnen zich alleen op uitnodiging bij het netwerk aansluiten. Het netwerk biedt een platform voor samenwerking op het gebied van internationale onderzoeksprojecten en onderwijs. Onderzoeksthema’s kunnen uiteenlopend zijn, maar zijn altijd grensoverschrijdend en van mondiaal belang. De Universiteit Maastricht is in 2013 als eerste en enige Nederlandse universiteit toegetreden tot het netwerk. 

Het volledige programma is te vinden op de WUN website: wun.ac.uk/wun/events/view/wun2016

Lees ook