Wij stellen aan u voor: vrouwen in de wetenschap

Op 'International Women and Girls in Science day' stellen we graag enkele UM-vrouwen in de wetenschap aan u voor.

Yvonne van der Meer

Yvonne van der Meer

Hoogleraar | Aachen-Maastricht Institute of Biobased Materials

“Hoe duurzaam is het? Dat is de vraag.”

Hoogleraar Yvonne van der Meer zoekt uit hoe bedrijven de duurzaamheid van hun product kunnen verbeteren. Ze pluist daarbij elk materiaal uit en legt de hele levenscyclus bloot. "Alles heeft invloed, zelfs additieven als kleurstoffen en weekmakers."

Lees verder

 

Madhura Rao

Madhura Rao

Promovenda | Campus Venlo

Meer vis voor de voedselbank

Kunnen we klanten van de voedselbank blij maken met bijvangst? Madhura Rao, onderzoekster aan de Universiteit Maastricht, wilde weten of het doneren van overtollig gevangen vis aan voedselbanken een welkome aanvulling zou zijn op de pakketten én bijdragen aan het verminderen van voedselverspilling. Het lijkt een mooie win-win situatie, maar uit haar onderzoek blijkt dat er wel wat haken en ogen aan zitten aan zo’n constructie.

Lees verder

Nava Tintarev

Nava Tintarev

Hoogleraar | Department of Data Science and Knowledge Engineering

ROBU(U)ST en betrouwbaar: UM deel van 10-jarig kunstmatige intelligentie programma

Hoogleraar ‘Explainable Artificial Intelligence’ Nava Tintarev wordt mede-onderzoeker en voorzitter voor de integratie van geesteswetenschappen en sociale wetenschappen in ROBUST, een consortium dat een NWO-subsidie aanvraagt met een totaalbudget van 95 miljoen (25 miljoen van NWO) voor het uitvoeren van lange termijn onderzoek in betrouwbare kunstmatige intelligentie (AI).

Lees verder

Pamela Habibovic

Pamela Habibovic

Rector Maginificus | Maastricht University

De vrijheid om te experimenteren

Op 1 februari volgt Pamela Habibović, wetenschappelijk directeur van MERLN, Rianne Letschert op als rector van de Universiteit Maastricht (UM). Terwijl ze zich voorbereidt op de verhuizing naar haar nieuwe kantoor, vertelt de hoogleraar Inorganic Biomaterials over haar technische mindset, waarom interdisciplinariteit essentieel maar verre van makkelijk is, en over haar toewijding aan openheid, creativiteit en experimenteren.

Lees verder

 

Over 'international women and girls in science day'

Wetenschap en gendergelijkheid zijn beide van vitaal belang voor het behalen van de internationaal overeengekomen ontwikkelingsdoelen, waaronder de 2030 ''Agenda for Sustainable Development. De afgelopen decennia heeft de wereldgemeenschap veel moeite gedaan om vrouwen en meisjes te inspireren en te betrekken in de wetenschap. Toch worden vrouwen en meisjes nog steeds uitgesloten van volledige deelname aan de wetenschap.

Om volledige en gelijke toegang tot en deelname aan wetenschap voor vrouwen en meisjes te bereiken en gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen en meisjes verder te bereiken, heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 11 februari uitgeroepen tot de Internationale Dag van Vrouwen en Meisjes in de Wetenschap in 2015.

Lees ook

  • Hoogleraar Yvonne van der Meer zoekt uit hoe bedrijven de duurzaamheid van hun product kunnen verbeteren. Ze pluist daarbij elk materiaal uit en legt de hele levenscyclus bloot.

  • Gerard van Rooij, hoogleraar Plasmachemie, was de eerste promovendus van Ron Heeren, universiteitshoogleraar en directeur van het instituut M4i. Ze kijken samen terug op een pionierstijd, waarin zij de eerste wankele stappen naar de beeldvormend massaspectrometrie zetten.

  • joordens en claessens

    Is time on our side?

    Paleontologie en evolutiebiologie waren tot nu toe geen grote wetenschapsgebieden aan de UM. Dat gaat de komende jaren veranderen, zeggen de recent begonnen hoogleraren José Joordens en Leon Claessens.