Wat betekent dialect voor jong en oud in Limburg?

Betekent Limburgs dialect voor iedereen hetzelfde? En staat dialect het leren van Nederlands in de weg? Als onderdeel van de jubileumfestiviteiten van de Universiteit Maastricht (40 jaar) en het Universiteitsfonds Limburg (50 jaar), stelt professor Leonie Cornips bovenstaande vragen aan de orde tijdens een publieksbijeenkomst dinsdagavond 19 april in Heerlen. Cornips, autoriteit op het gebied van taal en cultuur en bekend van haar columns in De Limburger, bespreekt hoe de betekenis van dialect voor iedereen anders is, afhankelijk van waar men zich bevindt in de provincie. Ook geeft zij antwoord op de vraag of opvoeden in dialect voordelig of nadelig is voor het leren van de Nederlandse woordenschat door jonge kinderen.

De lezing ’Wat betekent dialect voor jong en oud in Limburg?’ bij Schunck* in Heerlen wordt u aangeboden door het Universiteitsfonds Limburg en de Universiteit Maastricht in het kader van hun jubileum. Graag willen zij dit vieren met alle Limburgers en kiezen om die reden voor een locatie buiten de universiteitsmuren en zelfs buiten Maastricht. Schunck* Glaspaleis Heerlen stelt, mede in het kader van het Jaar van het Dialect, haar filmzaal ter beschikking waar we geïnteresseerden, professionals en ouders hopen te ontvangen voor een vruchtbare bijeenkomst. De toegang is gratis, wel dient u zich van te voren aan te melden via:http://schunck.nl/agenda/cornips/ .

Leonie Cornips

Prof. Dr. Leonie Cornips is onderzoeker sociolinguïstiek en syntaxis aan het Meertens Instituut (KNAW) in Amsterdam en hoogleraar Taalcultuur in Limburg aan de Universiteit van Maastricht. Zij deed onder meer onderzoek naar het gesproken Nederlands in Heerlen, stedelijke jongerentaal (ook wel straattaal genoemd) en nieuwe vormen van Nederlands zoals Surinaams-Nederlands. Ze is (mede-)auteur van drie populaire en begrijpelijke boekjes: Eigen en vreemd. Meertaligheid in Nederland (2012), Verandering en verloedering. Normen en waarden in het Nederlands (2004), Heerlens Nederlands (2003).

Universiteit Maastricht en het Universiteitsfonds

Dat de universiteit 40 jaar geleden in Maastricht startte, is te danken aan de in 1965 opgerichte Stichting Wetenschappelijk Onderwijs Limburg (SWOL), nu het Universiteitsfonds Limburg. Met 300.000 handtekeningen verzameld door het Burgeractiecomité, en een sterke politieke lobby, wordt op Prinsjesdag 1969 besloten tot de vestiging van de achtste medische faculteit in Maastricht. De eerste 50 studenten die in 1974 aan hun (nog niet officiële) studie Geneeskunde beginnen, ontvangen een studietoelage van het SWOL. Vanaf het moment dat de Rijksuniversiteit Limburg in 1976 officieel geopend wordt door Koningin Juliana krijgt het SWOL de rol van een onafhankelijk universiteitsfonds. De Universiteit Maastricht (UM) is in 40 jaar uitgegroeid tot de meest internationale universiteit van Nederland en is met haar ruim 16.000 studenten en 4.000 medewerkers nog steeds groeiende.

Lees ook