Voor de generaties van morgen

Waarde van wetenschap in de etalage

De Nederlandse universiteiten zetten waarde van wetenschap in de etalage. Die waarde voor de samenleving, Nederlandse regio’s, de economie en het welzijn is de moeite van het bewaren waard.  

Wetenschappers vertalen de resultaten van onderzoek in antwoorden op actuele maatschappelijke vraagstukken, bijvoorbeeld op het vlak van duurzaamheid, AI, veiligheid,  voedselzekerheid, rechtszekerheid en gezondheid. Studenten worden met onderzoekende en ondernemende vaardigheden opgeleid in oude en nieuwe vakgebieden. Samenwerking met de regio en met maatschappelijke partners om hen heen is daarbij vanzelfsprekend en essentieel. Door internationale samenwerking en het aantrekken van internationaal talent behoren de Nederlandse universiteiten tot de wereldtop en kunnen zij de kennis leveren die ons land verder brengt.

Om te zorgen dat universiteiten hun rol voor Nederland kunnen blijven spelen, is het noodzakelijk dat ook het volgende kabinet kiest voor investeren in hoger onderwijs, zodat Nederland in de wereldkopgroep kan blijven van kennis- innovatielanden.

Universiteiten laten graag zien hoe de wetenschap bijdraagt aan welvaart en welzijn, en hoe wetenschappers daarvoor samenwerken met overheden, bedrijven, buurtgenoten. Limburgse voorbeelden zijn er natuurlijk ook:

Waarde van Wetenschap - Brightlands

Lees ook

Meer nieuws