Vliegende start bachelor Computer Science

Met de dit jaar gestarte bachelor Computer Science versterkt de Universiteit Maastricht zijn positie verder als bèta-universiteit. De belangstelling voor de nieuwe opleiding was boven alle verwachting: zo’n 300 studenten uit alle hoeken van de wereld gingen in september aan de slag. “De aantrekkingskracht van computers en automatisering is enorm,” aldus professor en vakgroepvoorzitter Mark Winands. “Gelukkig, want de markt schreeuwt om goedopgeleide specialisten.”

Het besluit om Computer Science toe te voegen aan het toch al snel uitdijende aanbod binnen de faculteit Science en Engineering viel in 2019. Het duurde echter, onder meer vanwege corona, tot de zomer van het vorig jaar voordat de accreditatie binnen was en er daadwerkelijk gebouwd kon worden aan een docententeam en de benodigde faciliteiten.

“De gedachte was om in 2023 voorzichtig te starten,” kijkt Mark Winands terug. “Met 50 tot maximaal 100 studenten. Bewust hebben we de marketinginspanningen beperkt. We zijn niet naar buitenlandse beurzen geweest, hebben niet internationaal geadverteerd. Toch was de toeloop overweldigend. Bijna 2000 studenten vroegen informatie op, uiteindelijk hebben we iets meer dan 300 aanmeldingen kunnen honoreren. Zo’n 20 procent van de studenten is Nederlands, dik 60 procent Europees en ruim 20 procent uit andere werelddelen. Dat geeft aan dat veel jonge mensen verder willen in softwareontwikkeling, het verbeteren en veiliger maken van computers en apps, want dat is wat in deze bachelor centraal staat.”

Aparte bachelor

Helemaal verrast was Mark Winands, zelf afgestudeerd en gespecialiseerd in Artificial Intelligence, niet. Eerder betrokken als programmadirecteur en docent bij de bachelor Data Science en Artificial Intelligence, zag hij de animo elk jaar toenemen. “Logisch, het is een heel populair programma. Wie is er niet bezig met data en AI? We wisten ook wel dat Computer Science in een behoefte voorziet. In 2019 kregen we van onze onderwijsadviesraad van Data Science en AI al het advies om een aparte bachelor te starten. Bedrijven en overheden hebben een groot tekort aan ontwikkelaars. Maar deze toeloop hadden we niet verwacht. Computer Science is toch een andere discipline. Meer gestuurd door techniek, door hardware.”  

Wiskunde B

Mark Winands rekende vooral op minder Nederlandse aanmeldingen. “Om te mogen starten is een Vwo-diploma met wiskunde B een harde eis. Steeds minder studenten kunnen dat overleggen, een kwalijk gevolg van het profielen-systeem op de middelbare scholen. Het tekort aan Beta-mensen is mede daarom zo hoog, alle universiteiten voelen dat. Een instroom van ruim 60 Nederlandse studenten bij ons is in dat verband tamelijk hoog. Verder hebben zich veel Duitse en Belgische studenten aangemeld, vooral uit de grensstreek. Voor hen liggen er mooie kansen in deze regio waar computertechnologie steeds belangrijker wordt. Mooi voorbeeld is het Einsteintelescoop project in Maastricht waarvoor honderden specialisten nodig zijn. Wij leveren die al met Data Science en AI en over een paar jaar komen daar de ontwikkelaars bij.”

UMagazine

Complicaties

De keuze om drie keer méér inschrijvingen dan gepland te honoreren, zorgde wel voor complicaties. “Hier in het voormalige callcenter van Mercedes is ruimte genoeg,” zegt Mark Winands tijdens een korte rondleiding door het gebouw. “Voldoende kamers voor de groepsbijeenkomsten, het studielandschap is groot genoeg. Ons docententeam was ook op orde met onder andere ons team van AI en Data Science. Maar we moesten wel halsoverkop een fietsenstalling regelen en een grote collegezaal zoeken. Die zaal hebben we gevonden bij het voormalig  Maastricht School of Management gebouw even verderop. En ja, volgend jaar als de nieuwe lichting arriveert hebben we weer meer ruimte nodig. Dat lossen we wel op in dit gebouw.”

Master

Het team van Computer Science werkt nu aan het curriculum van het tweede en derde leerjaar. “En we denken al voorzichtig aan een aansluitende master. Die moet er over twee jaar zijn. In totaal gaan we met al deze opleidingen, verenigd in DACS, Department of Advanced Computing Sciences, dan toch naar een bezetting van 2000 studenten waarmee we in vergelijking met andere uni’s als Twente en Delft een volwaardige speler zijn. Tien jaar geleden zou niet iedereen daar blij mee zijn geweest, nu is het besef er dat we deze opleidingen hard nodig hebben. Ook in het zuiden. Computers en alles wat daarbij hoort is nu eenmaal een snelgroeiende sector.”

“Op de goede plek”

Laura van Rooij twijfelde tijdens haar examenjaar nog lang over een vervolgopleiding. “In ieder geval een universitaire opleiding met veel wiskunde, mijn favoriete vak. Gamedesign leek me wel wat, maar die studie wordt in Maastricht niet aangeboden terwijl ik graag hier studeer, dichtbij mijn woonplaats.”

De in Duitsland en Zuid-Limburg opgegroeide Laura oriënteerde zich bij de UM op Artificial Intelligence en Datascience totdat ze hoorde van Computer Science. “Ik ben naar de open dag geweest en na de workshop twijfelde ik niet meer. Het is een brede studie met programmeren en softwareontwikkeling, en dus met volop wiskunde. Een goede basis straks met een brede keus aan masters en daarna banen.”

De eerste maanden zijn Laura goed bevallen. “Ik vind het erg leuk om met zoveel verschillenden studenten uit zoveel verschillende landen samen te werken. Ik zit hier wel op mijn plek.”

“Snel gewend”

Magdy Fares is met zijn 17 jaar een van de jongste studenten in de nieuwe bachelor Computer Science. Hij oriënteerde zich bij verschillende uni’s waaronder Delft en Eindhoven, maar koos voor Maastricht. “Mijn moeder woont in Luik,”, zegt de in België en Ierland opgegroeide Magdy. “Ik heb weliswaar een studio gehuurd hier in Maastricht, maar ik vind het fijn om haar regelmatig te zien. En dat geldt ook andersom.”

Inmiddels is Magdy goed gewend. “Zeker. Er zijn zoveel studenten uit tientallen landen en iedereen spreekt Engels. Zo maak je snel vrienden. Verder bevalt de projectmatige aanpak me heel goed. We werken aan concrete cases met mensen uit de praktijk. En ik kan mijn passie voor wiskunde kwijt. Ik heb nog getwijfeld over een studie wiskunde, maar ik denk dat ik met Computer Science meer kanten op kan.”


Tekst: Jos Cortenraad

Lees ook

  • De gezondheidszorg wordt geconfronteerd met beperkte middelen. Zonder slimme innovatie komt de kwaliteit van zorg voor alle patiëntengroepen in gevaar. Jessica Storm, alumna van de masteropleiding Healthcare Policy Innovation and Management, deed onderzoek naar de kosteneffectiviteit van...

  • Waren je examens voor jou echt een fluitje van een cent? Was je goed voorbereid en had je genoeg tijd over? Dan zal het werk van Anique de Bruin je leven niet veranderen. Maar voor alle anderen biedt de hoogleraar Self-regulation in Higher Education nuttige inzichten en hulpmiddelen. Samen met een...

  • Na jaren van turbulentie, heeft het leven van alumna Lea Vink een vlucht genomen in Wenen. Ze kan er nieuwe stappen zetten in haar loopbaan op het kruispunt van luchtvaart en organisatiepsychologie. Ook op persoonlijk gebied lacht het geluk haar toe sinds haar transitie van man naar vrouw.