Vermogenden schenken bijna 8000 euro aan goede doelen

Nederlanders met een vrij besteedbaar vermogen van minimaal 500.000 euro geven jaarlijks gemiddeld 7.915 euro aan goede doelen. Uit onderzoek van ABN AMRO MeesPierson en Universiteit Maastricht blijkt dat vermogenden in loondienst met gemiddeld 12.992 euro het meeste schenken, op de voet gevolgd door ondernemers (10.349 euro). Erfgenamen geven veruit het minste (2.802 euro). Ook als percentage van het vermogen schenken werknemers het meeste (0,5 procent) en erfgenamen het minst (0,1 procent).

Marianne Verhaar-Strijbos, directeur Filantropie Advies ABN AMRO MeesPierson: “Onder alle vermogenden die filantropisch actief zijn, is een verandering zichtbaar: ze geven minder geld dan een paar jaar geleden en kiezen vaker voor maatschappelijke investeringen of leningen. Dit is een goede trend, want dat bevordert het ondernemerschap van de ontvanger en verkleint de afhankelijkheid van de gever. Daarnaast maakt het particulier initiatief een comeback, want veel donateurs willen de impact van hun giften zien. Al deze veranderingen maken een omslag in werkwijze van goede doelen noodzakelijk. Willen ze in de gunst van de donateur komen én blijven, is het belangrijk om met gevers verbindingen te leggen en bij hen de juiste snaar te raken. Het vragen om extra donaties werkt in elk geval averechts.”

De geefondernemer
Dr. Paul Smeets, onderzoeker en Assistant Professor in Finance aan de Universiteit Maastricht: “Filantropie wordt van oudsher vaak geassocieerd met het geven door erfgenamen. Uit ons onderzoek blijkt dat de actieve gever vooral ondernemer of werkgever is. Zij zien hun gift als een investering en zijn actief betrokken bij goede doelen. Dat doen ze bijvoorbeeld door plaats te nemen in het bestuur van een filantropische instelling. Erfgenamen geven weliswaar minder aan goede doelen, maar zetten zich wel degelijk in voor de maatschappij. Dat doen ze bijvoorbeeld via duurzame beleggingen en impact investeringen. Een impact investering streeft niet alleen naar financieel rendement, maar ook sociaal rendement.”

Losse donaties het populairst
Een grote meerderheid van de vermogenden (85 procent) schenkt aan goede doelen via losse donaties. Daarnaast geeft bijna de helft van de vermogenden via een periodieke schenking die is vastgesteld voor minimaal vijf jaar. Het vastleggen van een periodieke schenking maakt het mogelijk de giften af te trekken van de belasting. Vier op de tien vermogenden maakt gebruik van de giftenaftrek. Als deze (gedeeltelijk) zou worden afgeschaft, geeft 40 procent van deze groep aan hun donaties te verlagen.

Kunst en cultuur de dupe
Werknemers maken minder gebruik van de giftenaftrek dan erfgenamen en ondernemers. Werknemers zouden wel vaker hun donatie verlagen als de giftenaftrek wegvalt. Vermogenden die veel doneren aan natuur en milieu, dierenwelzijn en kunst en cultuur gaan minder schenken bij afschaffing van de giftenaftrek. Giften aan kunst en cultuur komen momenteel in aanmerking voor extra fiscale voordelen, wat hen kwetsbaarder maakt bij afschaffing van de aftrek.  De giftenaftrek staat momenteel ter discussie in Nederland, het is nu nog niet duidelijk wat ermee gaat gebeuren. Daarom is onderzocht wat het eventuele effect zou zijn op de donaties van vermogenden.
 

Lees ook