Voorspellingen en de gevolgen

Veni-beurs voor Jacob Ward

Jacob Ward, onderzoeker van de Universiteit Maastricht, heeft een Veni onderzoeksbeurs van maximaal 280.000 euro gekregen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). De Veni-beurzen zijn voor pas gepromoveerde excellente onderzoekers, aan het begin van hun wetenschappelijke carrière en met een uitzonderlijk talent voor onderzoek.

De Voorspelling Machine

Overheidsbeleid berust op voorspellingen over het effect ervan op de samenleving. Met een historisch casestudy van de Britse overheid tussen de jaren 1960 en 2000, onderzoekt Ward hoe voorspellingen zo belangrijk werden voor de overheid en wat de gevolgen hiervan waren voor de overheid. Dit project zal zich in het bijzonder richten op hoe voorspellingen de opkomst van de "neoliberale" overheid hebben beïnvloed.

Talentprogramma

Veni maakt samen met Vidi en Vici onderdeel uit van het NWO-Talentprogramma (voorheen: de Vernieuwingsimpuls). Veni is gericht op onderzoekers die onlangs gepromoveerd zijn. Binnen het Talentprogramma zijn onderzoekers vrij om hun eigen onderwerp voor financiering in te dienen. Op deze manier stimuleert NWO nieuwsgierigheidsgedreven en vernieuwend onderzoek. NWO selecteert onderzoekers op basis van de kwaliteit van de onderzoeker, het innovatieve karakter van het onderzoek, de verwachte wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel en mogelijkheden voor kennisbenutting.