Opinie: wetsvoorstel Verantwoord en Duurzaam Internationaal Ondernemen

Van mensen in economische ketenen’ naar ‘medemensen in waarde(n)ketens

De initiatiefwet Verantwoord en Duurzaam Internationaal Ondernemen maakt op plekken zoals de Tweede Kamer emoties, en dus ook de tongen los. Daarbij gaat het over een wezenlijke verandering in onze opvatting over wat een onderneming eigenlijk is en welke rechten en plichten dat met zich meebrengt.

De kern van de wet is gebaseerd op het perspectief van medemenselijk ondernemen. Daarbij gaat het om wat bedrijven moeten doen vanuit een oogpunt van verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen en waarom zij dat doen, maar ook waar bedrijven voor staan. Wat is hun identiteit, wat zijn hun waarden en hoe willen zij omgaan met de behoeften, belangen, rechten en het welzijn van mensen en van het milieu?

Professor Harry Hummels, hoogleraar Ethiek, Organisaties en Samenleving, benadrukt het belang van dialoog hierover met de stakeholders. In één van zijn nieuwste papers, Mensen in Ketens, wil hij een beweging op gang brengen van ‘mensen in economische ketenen’ naar ‘medemensen in waarde(n)ketens’.

Lees de paper hier

 

Lees ook