Valentina Mazzucato wint 500e ERC grant in Nederland

De 500e European Research Council (ERC) beurs in Nederland is op donderdag 16 juni 2016 overhandigd aan Valentina Mazzucato, Professor of Globalization and Development aan de Universiteit Maastricht. Mazzucato, geboren in Italië, woonde en studeerde in Amerika, Frankrijk en Nederland. Haar ERC project onderzoek de impact van migratie op het welzijn en de ontwikkeling van jongeren. Mazzucato won de 500e ERC beurs in Nederland nadat zij in 2015 de Consolidator Grant won. Dit is haar eerste ERC beurs.

Hoe migratie jongeren beïnvloedt
Miljoenen jongeren over de hele wereld hebben op de één of andere manier te maken met migratie. Toch weten we weinig over de invloed hiervan op hun leven omdat tot dusverre alleen gekeken is naar twee typen migratie, hun eerste migratie naar een nieuw land of woonplaats, of de migratie van hun ouders. Mazzucato onderzoekt hoe mobiliteit tijdens hun leven van invloed is op schoolprestaties, wat de jongeren gaan doen na hun opleiding en welke invloed het verhuizen heeft op hun psychologisch welbevinden. Dit is een nieuwe manier van kijken. Het meeste onderzoek tot nu toe vergelijkt migrantenjongeren met jongeren uit een meerderheidspopulatie, zoals Marokkaanse en Turkse jongeren met Nederlandse jongeren.

 “Mijn onderzoek veronderstelt niet direct dat er een probleem is. We weten niet of er een probleem is en wat dat zou kunnen zijn”, aldus Valentina Mazzucato. “We willen de mobiliteitspatronen onderzoeken van jongeren met een migratie achtergrond, ook van jongeren die achter bleven terwijl hun ouders migreerden. We vergelijken jongeren die verhuizen met jongeren die niet verhuizen naar Europa. Wij kijken naar een groep Ghanese migrantenkinderen en vergelijken die met diegenen die hun land van oorsprong blijven en met diegenen die migreren. Dit is de enige manier om achter te halen hoe mobiliteit hun levenskansen beïnvloedt.”

Excellent onderzoek
Staatssecretaris Dekker (Wetenschap) sprak tijdens de uitreiking zijn lof uit voor de onderzoekers die een beurs van de ERC krijgen. ‘Dit is een mooi moment om stil te staan bij het succes van Nederlandse wetenschappers in Europees onderzoek. Dat we nu de 500e beurs in de wacht slepen, laat de hoge kwaliteit van de Nederlandse wetenschap zien, want om in aanmerking te komen voor een ERC beurs is en blijft excellentie het belangrijkste criterium’, aldus Dekker.
 

Lees ook het interview met Valentina Mazzucato in het webmagazine