Universiteit Maastricht participeert in twee projecten op het gebied van Data Science en Knowledge Engineering

Begin dit jaar zijn twee nieuwe grootschalige onderzoeksprojecten van start gegaan binnen het Department of Data Science and Knowledge Engineering (DKE) van de Universiteit Maastricht. De projecten worden medegefinancierd door de Europese Unie in het kader van het Horizon 2020 programma. Het project brengt Universiteiten, spelers uit de industrie en beleidsmakers samen om innovatieve producten op het gebied van gezondheid en onderwijs te ontwikkelen.

MaTHiSiS (projectfinanciering in totaal €7,6 miljoen) is een project voor het ontwikkelen van nieuwe innovatieve leermiddelen, die de emotie van de leerling in de kern van het leerproces plaatst. Cutting edge learning analytics en kunstmatige intelligentie technieken worden toegepast om gepersonaliseerd leren mogelijk te maken. MaTHiSis zal gebruik maken van robots, mobiele apparaten en interactieve schoolborden om zowel in het reguliere als speciaal- en beroepsonderwijs nieuwe leercontexten te ontwikkelen.

DKE zal binnen MaTHiSiS, een centrale rol spelen op het gebied van Computer Vision, Kunstmatige Intelligentie, Data Analyse en Serious Game ontwerp en zal samenwerken met 18 partners in dit EU project.

ICT4Life (projectfinanciering €3,4 miljoen) dit Horizon 2020 onderzoek en innovatieproject zal producten, instrumenten en slimme interfaces ontwikkelen voor zelfstandig wonende ouderen en hun verzorgers. Het project richt zich vooral op mensen met dementie, de ziekte van Alzheimer en Parkinson. De bijdrage van DKE bestaat vooral uit het werken aan slimme sensoren die in staat zijn om afwijkingen in het dagelijkse gedrag van ouderen op te sporen en slimme interfaces die hierover rapporteren of feedback geven aan artsen en familie. DKE is een van de 9 Europese projectpartners in dit project.

Voor meer informatie over deze projecten kunt u contact opnemen met Dr. Stylianos (Stelios) Asteriadis, universitair docent bij het Department of Data Science and Knowledge Engineering - Hoofdonderzoeker in MaTHiSiS en ICT4Life. e-mail: stelios.asteriadis@maastrichtuniversity.nl

Lees ook