Universiteit Maastricht kent hoogste studietempo van Nederland!

Uit recente cijfers van de Vereniging van Universiteiten (VSNU) blijkt dat de Universiteit Maastricht qua studietempo van Bachelor en Masterstudenten het beste scoort in Nederland. Bij de één- en tweejarige Masteropleidingen studeert de helft van de studenten binnen de daarvoor geldende termijn af en is meer dan 80% na een eventuele uitloop van een jaar klaar. Dit komt overeen met de resultaten van de Bacheloropleidingen waar ook meer dan 80% van de studenten het diploma binnen de daarvoor geldende termijn haalt.

Lees ook

  • Een maaltijd met vlees zorgt voor een snellere aanmaak van spiereiwitten dan een vegan maaltijd met dezelfde hoeveelheid eiwitten. Dat blijkt uit het onderzoek van Philippe Pinckaers van onderzoeksinstituut NUTRIM van het Maastricht UMC+. Pinckaers vergeleek als eerste de aanmaak van spiereiwitten n...

  • Tijdens zijn afscheidscollege heeft hoogleraar gezondheidsbevordering Nanne de Vries de Tanspenning ontvangen, de hoogste UM-onderscheiding die wordt uitgereikt aan mensen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van de universiteit.

  • Aardbeving Marokko

    Aardbeving Marokko

    Wij zijn als UM-gemeenschap diep geraakt door de verwoestende aardbeving die Marokko heeft getroffen. We leven mee met iedereen die op wat voor manier dan ook getroffen is door deze ramp.

Meer nieuws