Universiteit Maastricht kent hoogste studietempo van Nederland!

Uit recente cijfers van de Vereniging van Universiteiten (VSNU) blijkt dat de Universiteit Maastricht qua studietempo van Bachelor en Masterstudenten het beste scoort in Nederland. Bij de één- en tweejarige Masteropleidingen studeert de helft van de studenten binnen de daarvoor geldende termijn af en is meer dan 80% na een eventuele uitloop van een jaar klaar. Dit komt overeen met de resultaten van de Bacheloropleidingen waar ook meer dan 80% van de studenten het diploma binnen de daarvoor geldende termijn haalt.

Lees ook