Universidade Eduardo Mondlane lanceert, gesteund door MUNDO, de masterprogramma in voeding

Op 16 november 2022 presenteerde de Universidade Eduardo Mondlane (UEM) in Maputo, Mozambique een nieuwe master: Sciences of Nutrition. Deze masteropleiding is het resultaat van een door Nuffic gefinancierd project in het kader van het Orange Knowledge Programme (OKP) waarin Universidade Eduardo Mondlane werd ondersteund door Universiteit Maastricht en Wageningen Universiteit.

Uniek aan deze masteropleiding is dat het onderwijs wordt gegeven middels Probleem Gestuurd Onderwijs en dat de master het eerste multidisciplinaire programma in zijn soort is aan de UEM. De Master Sciences of Nutrition start in het academisch jaar 2023 aan de Faculteit der Wetenschappen.

Waarom een nieuwe masteropleiding op het gebied van voeding nodig is

In Mozambique is 43% van de kinderen chronisch ondervoed en lijden ze aan groeiachterstand. Dit heeft ernstige gevolgen voor hun toekomstige gezondheid en welzijn en het beperkt hun vermogen om bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van het land. In veel gevallen is de oorzaak niet in de eerste plaats een ontoereikend voedselaanbod. Een belangrijke factor die onvoldoende voeding veroorzaakt, bevindt zich aan de consumentenkant in de waardeketen. Zowel op het platteland als in de steden weten de mensen niet wat gezonde en evenwichtige voeding inhoudt. Dit wordt nog verergerd door culturele overtuigingen die mensen ervan weerhouden hun gedrag te veranderen in de richting van betere voeding. Mozambique heeft deskundigen nodig om ondervoeding aan te pakken. Daarom bieden verschillende instellingen opleidingsprogramma's in voeding aan. Al deze programma's richten zich voornamelijk op voeding vanuit een klinisch perspectief. Daarnaast heeft Mozambique behoefte aan deskundigen die klinische expertise combineren met competenties om voedsel- en voedingsbeleid en strategieën om het voedingsgedrag te veranderen te ontwikkelen, uit te voeren en te beïnvloeden. Een dergelijk programma, met een sterke public health component, bestaat nog niet in Mozambique.

De UEM-masteropleiding Sciences of Nutrition

Tijdens hun studie verwerven de masterstudenten een complete set competenties die nodig zijn om het probleem van ondervoeding in Mozambique effectief te bestrijden. Naast kennis van de voedingswetenschappen zullen de competenties ook skills omvatten die nodig zijn om een dialoog met boeren aan te gaan, het gedrag van consumenten te beïnvloeden en ook de besluitvormers in de particuliere en openbare sector effectief te beïnvloeden.

Uittreksel van de toespraak van Prof. Dr. Amálian Uamusse, Vice-Rector Academische Zaken van UEM

"...Multidisciplinariteit is de kant die we op moeten.  Problemen uit de echte wereld beperken zich niet tot de grenzen van onze disciplinaire silo's. Kijk naar het probleem van de voeding. Te lang hebben we de oplossing van dit probleem overgelaten aan voedingsdeskundigen met vooral een klinische achtergrond.

Maar het probleem van de voeding is veel meer dan een klinisch probleem. Om voeding aan te pakken moeten veel andere aspecten die met voeding te maken hebben worden aangepakt:

De consumenten moeten weten waaruit een gezonde voeding bestaat. Zij moeten op de hoogte zijn van de gevolgen van ongezonde voeding voor hun eigen gezondheid en die van hun kinderen. Zij moeten weten dat ondervoeding de ontwikkeling van hun leer- en ontwikkelingscapaciteiten onherroepelijk kan beperken. Hieruit blijkt duidelijk dat er sociale en gedragswetenschappers nodig zijn die weten hoe ze het gedrag van mensen kunnen beïnvloeden.

Maar er is meer dan kennis en gedrag. Consumenten moeten toegang hebben tot gezond en voedzaam voedsel.  Daarvoor zijn boeren nodig die goed voedsel verbouwen, een industrie die goed voedsel verwerkt en een markt die schoon is, een overheid die regels en voorschriften voor gezondheid en hygiëne vaststelt en handhaaft. Het is duidelijk dat al deze factoren tegelijkertijd moeten worden aangepakt en dat we daarvoor ook landbouwkundigen, economen, juristen etc nodig hebben".

 Bekijk de video die over dit Mundoproject is gemaakt:

Wilt u meer informatie over dit project?

Neem dan contact op met projectleider Heinz Greijn.

Lees ook

  • Twee consortia geleid door UM-onderzoekers Rowan Smeets en Gera Nagelhout hebben een Wetenschapscommunicatie subsidie ontvangen vanuit de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het doel van de projecten is om wetenschap en samenleving dichter bij elkaar te brengen.

  • Ann Vanstraelen (Hoogleraar accounting en assurance services) is vandaag als nieuw lid van het Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) benoemd.  

  • Met trots kondigen we aan dat SBE haar ranking in de onlangs gepubliceerde 2023 CEO Magazine's Global MBA Rankings verder heeft verbeterd.