UM heft sancties tegen studentenvereniging Tragos op

De Universiteit Maastricht heft de sancties tegen studentenvereniging M.S.V. Tragos op. De vereniging heeft na het opleggen van de sancties in september 2022 meegewerkt aan een veranderplan onder begeleiding van een extern bureau, op kosten van de vereniging. De inmiddels ondernomen acties en het doorlopende verandertraject geven de UM voldoende vertrouwen dat Tragos zich houdt aan de normen, waarden en de gedragscodes binnen de UM en een positieve bijdrage kan leveren aan het studentenleven in Maastricht. 

De UM concludeert dat Tragos voldoende heeft ondernomen naar aanleiding van incidenten in de kennismakingstijd 2022, die leidden tot de UM-sancties tegen de vereniging. 
Na een cultuurevaluatie door een externe partij heeft de vereniging concrete acties in gang gezet om de gewenste cultuurverandering te bereiken en te verankeren. Zo vindt er een strengere selectie plaats voor de leden die de introductietijd verzorgen en zijn de eigen gedragscodes en het sanctiebeleid van de vereniging aangescherpt. In samenwerking met onafhankelijke organisaties heeft de vereniging voor haar leden trainingen over sociale veiligheid en grensoverschrijdend gedrag georganiseerd.

Het opheffen van de sancties betekent onder meer dat Tragos in aanmerking komt voor een bijdrage uit het profileringsfonds voor haar bestuursleden in 2024-2025 en kan deelnemen aan de jaarlijkse INKOM in augustus. 

De komende tijd zullen UM en Tragos frequent overleggen over de voortgang van de aangekondigde en ingevoerde verbeteracties. Net als de andere Maastrichtse studentenverenigingen wordt Tragos weer uitgenodigd om de nieuwe gedragscode introductietijd voor de verenigingen te tekenen.

Lees ook