UM Faculteit der Rechtsgeleerdheid en JFC Brunssum breiden samenwerking uit

Op 25 november, ondertekenden Generaal Erhard Bühler (Commandert JFC Brunssum) en Professor Jan Smits (Decaan Rechtenfaculteit) een Memorandum of Understanding (MOU). Dit document bevestigt de al bestaande samenwerking tussen JFCBS en de Faculteit en beoogt deze samenwerking verder uit te breiden met betrekking tot onderwerpen als internationaal humanitair recht, mensenrechten en Europees recht.

The MOU is a symbol of shared intent to strengthen the relationship JFCBS enjoys with local academic institutions.  Law students from Maastricht University regularly conduct internships with the legal department at JFCBS for periods of up to four months and an international law seminar took place last year that was jointly organised by JFCBS and the university.  The MOU lays the framework to continue such cooperative practices but also explore new ways to assist each other, for example, by regularly providing JFCBS speakers within the legal curriculum.

Lees ook

  • Op vrijdag 17 november 2023 vond de ITEM jaarconferentie plaats in het provinciehuis van Den Haag waarin het thema mobiliteit en infrastructuur centraal stond. De gezamenlijke bevinding was dat er nog veel moet worden gewerkt aan het bewustzijn van benodigde prioriteit, het inzetten van (bestaande)...

  • Uit een analyse in de jaarlijkse Grenseffectenrapportage van expertisecentrum ITEM (onderdeel van de Universiteit Maastricht) blijkt dat met name grensregio’s nog een blinde vlek vormen in het streven naar brede welvaart. Het ITEM-rapport is vandaag gepresenteerd tijdens een conferentie in Den Haag.

  • Het College van Bestuur van de UM heeft dr. Maja Brkan per 1 november 2023 benoemd tot bijzonder hoogleraar Digitalisation and EU Law.

Meer nieuws