Twee NWA Wetenschapscommunicatie subsidies naar Maastricht

Twee consortia geleid door UM-onderzoekers Rowan Smeets en Gera Nagelhout (beiden CAPHRI) hebben een Wetenschapscommunicatie subsidie ontvangen vanuit de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het doel van de projecten is om wetenschap en samenleving dichter bij elkaar te brengen. Met deze Wetenschapscommunicatie-call wil de NWA een impuls geven aan vernieuwing in het wetenschapscommunicatieveld. Interactie, samenwerking en wederkerigheid tussen wetenschap en samenleving staan centraal.

In het project van Rowan Smeets, genaamd ‘De zorg van de toekomst’, beoogt de Academische Werkplaats Duurzame Zorg Limburg samen met Burgerkracht Limburg en communicatiebureau Mockus burgers en wetenschappers van elkaar te laten leren, in dialoog te laten gaan en zo te werken aan meer verbinding en co-creatie van zorg. Zij voert dit project uit samen met hoogleraar Dirk Ruwaard, universitair hoofddocent Arianne Elissen en UM-persvoorlichter Mark van der Linde.

In het project van professor Nagelhout is het doel om de ervaringskennis in te zetten van mensen met laaggeletterdheid, een licht verstandelijke beperking (LVB) of lage gezondheidsvaardigheden om gezondheidswetenschappers structureel te adviseren in een nieuw op te richten adviesgroep. Zij voert dit project uit samen met dr. Latifa Abidi en ir. Janneke ten Kate (Platform31).