19 november 2021

Thuiswerken pakt zonder aanpassing van regels zeer nadelig uit voor grensarbeider

Zonder aanpassing van EU-regels en belastingverdragen moeten grensarbeiders straks voor thuiswerk belasting betalen in hun woonland, maar voor uren op kantoor in het werkland. Dat kan financieel nadelig uitpakken en bovendien gevolgen hebben voor hun sociale zekerheidspositie. Nu vanuit huis werken dankzij corona vaak geen keuze is, hebben de overheden in Nederland, Duitsland en België besloten dat tot eind 2021 een uitzondering geldt voor grensarbeiders.

Maar voor de periode na 1 januari 2022 is op dit moment nog niets geregeld. Dat blijkt uit de jaarlijkse Grenseffectenrapportage van het aan de Universiteit Maastricht verbonden kennisinstituut ITEM, die vandaag tijdens een conferentie in Middelburg wordt gepresenteerd. Minister van Staat Piet Hein Donner zal op die bijeenkomst alvast ingaan op een nog te publiceren rapport over betere grensoverschrijdende samenwerking.