Tevreden koeien maken een zacht neuriënd geluid

Kunnen koeien praten? Bijzonder hoogleraar Taalcultuur Leonie Cornips ziet in ieder geval verregaande vormen van verbale en non-verbale communicatie tussen koeien onderling en de dieren en hun verzorgers. 'Melkkoeien moeten een beroep doen op de boer', zegt ze. 'Dat gaat gepaard met een hele reeks geluiden en gedragingen.'

Leonie Cornips let op kijk- en ruikgedrag en op lichaamstaal van koeien. Ze onderzoekt de geluiden die de dieren produceren en probeert die in een context te plaatsen met andere koeien en mensen. Ze is elke maand wel een aantal uren in de stal te vinden

Lees meer in Nieuwe Oogst

Test_niet gebruiken_Life@UM_twee-koeien-in-weiland