Studeren in het vliegtuig

Alumnus Yuhan Tan combineerde zijn studie Geneeskunde met badminton op het allerhoogste niveau en specialiseerde zich intussen tot orthopedisch chirurg. Studie en topsport is een lastige combinatie maar niet ondoenlijk, waarbij hij veel steun had van de universiteit dankzij de verworven vaardigheden, het laagdrempelige contact met docenten en een onderwijsvisie waarin zelfstandigheid centraal staat.

Soms was er wel onzekerheid. Is het combineren van topsport met bijvoorbeeld co-schappen niet te zwaar? Deze zijn tenslotte berucht om de lange uren die je meedraait in een ziekenhuis. "Studenten waarschuwden mij hiervoor totdat een docent mij aanmoedigde. Het kan als je er vol voor gaat en je best doet. En dat is me ook gelukt." Hij noemt het een mooie en leerzame herinnering. "Omdat niet zoveel mensen studie en topsport combineren, wil dat niet zeggen dat het onmogelijk is."

De universiteit bood hem hiervoor volop de gelegenheid. "Je werd vanaf dag één klaargestoomd om zelfstandig te leren nadenken en werken. Je moest zelf je zaken op orde hebben en was verantwoordelijk voor je eigen leertraject. Ook hielp het laagdrempelige contact met de docenten. Dat je veel vrijheid kreeg, was voor mijn topsport ideaal. Ik kon zelf bepalen wanneer ik studeerde." Actief in het studentenleven was hij niet. "Als ik niet op de universiteit zat, was ik aan het trainen of speelde een toernooi in het buitenland."

Bewegingsapparaat

Tan had na de middelbare school al vier jaar fulltime gesport, toen hij besloot om geneeskunde te gaan studeren. Hij komt uit Bilzen, Maastricht was de dichtstbijzijnde grote universiteit. En mooi meegenomen was dat hij dan geen 'ingangsexamen' hoefde te doen, wat in België wel had gemoeten. "Dan had ik de harde materie van de wiskunde en scheikunde weer moeten gaan leren." Later koos hij voor de specialisatie orthopedie. "Ik had de impact van een blessure op sporters ervaren. Daaruit is mijn interesse voor letsels aan het bewegingsapparaat voortgekomen." Fijn is ook dat het een 'doenersvak' is. "Je verricht allerlei technische handelingen, waaronder ook chirurgische ingrepen, die je onder de knie moet krijgen. En je krijgt veel voldoening omdat je snel resultaat ziet."

Studeren betekende voor Tan vaak improviseren. Echt vakantie heeft hij in die zes jaar niet gehad en het kwam herhaaldelijk voor dat hij zat te blokken in het vliegtuig. "Tijdens een meerdaags toernooi in Bazel speelde ik op dinsdag, vloog in de avond terug, maakte op woensdag een voortgangstoets en vloog daarna weer terug om wedstrijden te spelen." Van de andere kant had hij ook profijt van zijn studie. "Je zag professionele spelers nogal eens na een verlies in zak en as zitten. Mijn wereld stortte niet in, ik kon tegenslagen relativeren omdat er altijd nog mijn studie was."

Explosiviteit

Met het badminton maakte Tan kennis via zijn Indonesische vader. Badminton is in Indonesië een echte volkssport. Al als kind ontdekte hij zijn talent en begon toernooien te winnen. "Dat motiveerde waardoor ik  steeds meer ging trainen." Veel mensen denken bij badminton aan het over en weer slaan van een shuttle op een camping tijdens de barbecue. Maar dat is volgens Tan niet de complete sport die badminton is. "Het is technisch, explosief en snel, waarbij smashes kunnen worden gegeven van meer dan 400 kilometer per uur.  Ook tactisch inzicht en mentale weerbaarheid spelen een belangrijke rol."

Tan was elfvoudig Belgisch kampioen en behoorde tot de beste spelers van Europa. Hij acteerde op de Olympische Spelen van 2012 in Londen en 2016 in Rio de Janeiro, waar hij als 29e eindigde. Hij kijkt er met een gemengd gevoel op terug. "Het is mooi dat je op het hoogste podium presteert. Van de andere kant: je komt daar allemaal 'kleppers', de echte wereldtop, tegen. Al weet je dat je nooit helemaal kansloos bent, omdat ook topspelers onder enorme druk staan." Een enkele keer lukte het Tan inderdaad om een (Indonesische) topper te kloppen. "Dan is het leuk dat familie uit Indonesië je feliciteert. Badminton wordt daar door iedereen gevolgd."

Atletenbelangen

Tan was 33 jaar toen hij besloot te stoppen met badminton op het hoogste niveau en zich ging richten op het bestuurswerk. Hij was voorzitter van de Atletencommissie van de Wereld Badminton Federatie en later van de Atletencommissie van het Belgisch Olympisch Comité. "Dat ben ik uit interesse gaan doen. Ik vond sporten leuk, maar besefte altijd dat er een hele organisatie achter zat. Het is voor mij een boeiende inkijk achter de schermen. Waarom worden er bepaalde beslissingen genomen? Ik wil opkomen voor de belangen van de atleten."

Sinds kort is hij lid van de raad van bestuur van de World Anti-Doping Agency, dat de sport dopingvrij wil laten zijn. Tan denkt dat hij deze positie te danken heeft aan zijn medische achtergrond. "Ik ben het aanspreekpunt voor alle atleten en vertegenwoordig hun stem in de discussies. Wat je vooral wilt, is een evenwicht tussen controle en het in zijn waarde laten van de atleet. Je wilt geen repressief beleid en teveel de privacy van de atleet binnendringen. De controle moet proportioneel zijn. Per slot van rekening is het overgrote deel van de atleten clean. Als commissielid probeer ik mee te helpen om de juiste balans te vinden."

Wat je vooral wilt, is een evenwicht tussen controle en het in zijn waarde laten van de atleet. Je wilt geen repressief beleid en teveel de privacy van de atleet binnendringen. De controle moet proportioneel zijn. Per slot van rekening is het overgrote deel van de atleten clean. Als commissielid probeer ik mee te helpen om de juiste balans te vinden.
Yuhan Tan

Vergaderingen voorzitten

Voor het bestuurlijke 'parcours' steunt Tan ook weer op de opgedane kennis en verworven vaardigheden tijdens zijn studietijd. Bijvoorbeeld hoe je discussies op gang houdt en een vergadering voorzit. "We gingen al snel aan de slag in tweewekelijkse werkgroepen. Daarin bespraken we dingen, terwijl een student de bijeenkomst leidde en een ander notuleerde. En natuurlijk probeer ik ook nu onafhankelijk na te denken en neem ik verantwoordelijkheid voor mijn eigen besluiten."


Tekst: Hans van Vinkeveen
Fotografie: Yuhan Tan

Lees ook

  • Als patiënt in een ziekenhuis zie je dagelijks veel verschillende gezichten aan je bed: een verpleegkundige die je bloeddruk meet, een arts of verpleegkundig specialist die jou informeert over het zorgplan en een voedingsdeskundige die jou voorziet van het juiste eten en drinken. Hoewel al deze...

  • Berta Cillero Pastor is universitair hoofddocent en groepsleider bij het MERLN Institute for Technology-Inspired Regenerative Medicine. Haar onderzoek richt zich op massaspectrometrie (imaging) om inzicht te krijgen in moleculen in cellen en weefsels voor biomedisch onderzoek.

  • Op 8 februari 2024 promoveerde Janine Ziemons aan Maastricht University op het proefschrift The role of the gut microbiota in human cancer, the power of an equilibrium. Dit proefschrift is het resultaat van Ziemons’ onderzoek naar de rol van het microbioom in kanker - dikkedarmkanker maar ook...