Studenten en bewoners werken samen aan leefbaarheid wijken

In twee Maastrichtse wijken, Mariaberg en Randwyck, gaan ongeveer vierhonderd studenten van Zuyd Hogeschool en Universiteit Maastricht samen met bewoners aan de slag om oplossingen te zoeken voor problemen rondom leefbaarheid. Een van hen is psychologiestudente Trinh Nguyen. “Het City Deal-project is bedoeld om inwoners te helpen, maar zelf leer ik er ook veel van.”

De Vietnamese Trinh Nguyen (20) woont op de Tongerseweg, aan de rand van Mariaberg. Ze besloot zich op te geven voor deelname aan de City Deal, ook al spreekt ze nog geen Nederlands. “Ik dacht: ik probeer het gewoon, wat kan me gebeuren? Samen met andere deelnemers zoek ik naar creatieve oplossingen voor het taalprobleem. Interviews met bewoners bijvoorbeeld doe ik samen met iemand die Nederlands spreekt. Soms is het frustrerend dat ik niet alles begrijp, maar ik weet zeker dat het gaat lukken.”

Buurtnetwerk

City Deals vinden plaats in verschillende studentensteden. In de City Deal Kennis Maken Maastricht werken de gemeente Maastricht, Zuyd Hogeschool (ZH) en Universiteit Maastricht (UM) samen aan slimme oplossingen voor relevante maatschappelijke en ruimtelijke problemen. Door dat samen met bewoners te doen, verbetert het contact tussen studenten en inwoners. De onderzoekers/docenten en studenten die zich hebben aangemeld, zijn begonnen met het in kaart brengen van initiatieven rond leefbaarheid in Maastricht. De wijken Mariaberg en Randwyck zijn geselecteerd voor de eerste pilots. “Deze wijken zijn niet alleen verschillend van karakter, er is ook al een buurtnetwerk, zodat we niet vanaf nul hoeven te beginnen”, vertelt Simone van der Steen, coördinator Kenniseconomie bij de gemeente Maastricht.

Honden

Binnen Nederland neemt City Deal Maastricht een unieke plek in. Nergens anders doen zoveel verschillende faculteiten en zoveel studenten mee. De UM heeft deelnemers vanuit University College Maastricht, Arts & Culture, Public Health en Psychologie. De ZH heeft deelnemers vanuit built environment, ergotherapie, cultuur en media design, social work, hotelschool en facilities management.  Zo wordt niet alleen wetenschappelijk en pragmatisch denken gecombineerd, maar worden problemen en mogelijkheden ook vanuit verschillende invalshoeken bekeken. “De groep waar ik deel van uitmaak, heeft samen met het sociaal wijkteam en Trajekt een plan bedacht”, zegt Trinh. “Wij hebben gemerkt dat veel inwoners van Mariaberg, met name ouderen, zich onveilig voelen. Ons idee is om ouderen, jongeren en hondenbezitters uit de buurt met elkaar in contact te brengen. Als we ervoor kunnen zorgen dat zij samen met de honden een rondje gaan lopen, versterken we de onderlinge sociale contacten en vergroten we het veiligheidsgevoel. Wij denken dat dit een simpel plan is, dat goedkoop kan worden uitgevoerd.”

Designweek

Het team van Trinh heeft al contact met Trajekt en een aantal buurtbewoners. “Maar we zitten nu nog in de onderzoeksfase. We hopen dat we ons plan na een pilot verder kunnen uitwerken. In de meest ideale situatie gaat het project dan wekelijks of maandelijks lopen. En als dat nu niet lukt, willen we in elk geval dat het idee op een later moment wordt opgepikt.” Tot nu toe zijn de ervaringen van Trinh positief. “Als buitenlander kijk ik anders tegen de wijk aan dan de bewoners van Mariaberg zelf. Ik zie dingen die zij niet zien. Het leuke is, dat de mensen heel open zijn. Wij proberen ze te ‘helpen’, maar het is ook andersom. Ik leer hier zelf heel veel van.”

City Deal Maastricht gaat drie jaar duren. Er wordt telkens gewerkt in blokken van tien weken. In de week van 18 november is er een internationale designweek, waar de eerste bevindingen van de onderzoeksperiode worden gepresenteerd. Dan sluiten zich ook nog een aantal internationale studenten aan. In februari 2020 volgt een grotere eindpresentatie van de verschillende plannen en daarna gaan de groepen studenten hun ideeën verder uitwerken in Mariaberg en Randwyck.

Meyke Houben (tekst)

Lees ook

  • Na jaren van turbulentie, heeft het leven van alumna Lea Vink een vlucht genomen in Wenen. Ze kan er nieuwe stappen zetten in haar loopbaan op het kruispunt van luchtvaart en organisatiepsychologie. Ook op persoonlijk gebied lacht het geluk haar toe sinds haar transitie van man naar vrouw.

  • Frans Verhey, hoogleraar Ouderenpsychiatrie en Neuropsychiatrie is trots op wat er met het Alzheimer Centrum Limburg is bereikt en op het team dat werkt vanuit één visie: mensen met Alzheimer perspectief op kwaliteit van leven bieden. “Te vaak wordt Alzheimer gezien als een afschuwelijke, dodelijke...

  • Vanuit een kleine kamer in een quarantainehotel in Nieuw-Zeeland laat UM-alumna Moniek Mestrom haar licht schijnen over het belang van spoedeisende geneeskunde en haar ervaringen als scheepsdokter. Ze voelde zich nog nooit zo vrij als tijdens expedities naar Antarctica en Groenland.

Meer nieuws