Boekpublicatie professor Hans Nelen

Struisvogelpolitiek: Hoe hebzucht en misdaad het professionele voetbal uithollen en wij allemaal de andere kant opkijken

"De Europese profvoetbalsector is zeer kwetsbaar voor witwaspraktijken en grote belastingfraudes, maar zowel binnen als buiten de sector wordt collectief de andere kant op gekeken."

Dat is een van de belangrijkste conclusies van Ostrageous: How Greed and Crime erode Professional Football and We All Look the Other Way, een boek van professor Hans Nelen, dat vandaag is verschenen. Het boek is het resultaat van een analyse van en reflectie op misdaadrisico's en financiële criminele activiteiten die de afgelopen decennia in het Europese profvoetbal hebben plaatsgevonden. Het hoofddoel is een aantal relevante criminologische kwesties te bespreken in verband met de financiering en eigendom van profvoetbalclubs en de transfers van spelers.

Zoals de titel Ostrageous suggereert, behandelt het boek zowel de schandalige zakelijke patronen en gewoonten - en het daarmee gepaard gaande hoge risico op financiële criminaliteit - die zich in deze bedrijfstak hebben gemanifesteerd, als onze neiging om deze ontwikkelingen door de vingers te zien (als een struisvogel met zijn kop in het zand). Nieuwsgierigheid was de belangrijkste drijfveer voor dit boek, in de zin van het identificeren van de grote problemen en criminele activiteiten in de professionele voetbalindustrie, het doorgronden van de beweegredenen van de betrokkenen en het begrijpen van de maatschappelijke reactie, of het gebrek daaraan, ten aanzien van deze problemen. In het tweede deel van het boek stelt Nelen een aantal strategieën voor die ertoe kunnen bijdragen dat de markt van het Europese profvoetbal criminaliteitsbestendiger wordt. Deze strategieën hangen samen met veranderingen in de organisatiecultuur, structuur en vormen van toezicht en controle, en zullen een evenwichtsoefening blijken tussen enorme economische belangen en de noodzaak om de illegale activiteiten van de sector in te dammen.

Bron: Boom Uitgevers Den Haag

 

Lees ook

  • Uit een analyse in de jaarlijkse Grenseffectenrapportage van expertisecentrum ITEM (onderdeel van de Universiteit Maastricht) blijkt dat met name grensregio’s nog een blinde vlek vormen in het streven naar brede welvaart. Het ITEM-rapport is vandaag gepresenteerd tijdens een conferentie in Den Haag.

  • Om het opleggen van korte gevangenisstraffen in Nederland verder terug te dringen, pleiten deskundigen voor opname van elektronische detentie als mogelijke straf in het Wetboek van Strafrecht. Een samenwerkingsverband onder leiding van Universiteit Maastricht en Restorative Justice Nederland...

  • Grensoverschrijdende samenwerking speelt een bescheiden rol in de aanstaande Provinciale Statenverkiezingen. Opvallend genoeg ook in de provincies die grenzen aan een buurland. Dat blijkt uit een thematische analyse door expertisecentrum ITEM, verbonden aan de Universiteit Maastricht.

Meer nieuws