Werkzoekenden blijven liever in de eigen regio

Stimuleren van arbeidsmarktmobiliteit onder banenzoekers kan averechts werken

Veel overheden bieden financiële steun aan werkloze werkzoekenden met het doel hun bereidheid te vergroten om werk te zoeken buiten hun lokale arbeidsmarkt. Onderzoek door de Universiteit Maastricht toont aan dat hier soms meer kwaad dan goed mee wordt gedaan. “Beleid dat stimuleert om buiten het eigen zoekgebied te zoeken wordt overgewaardeerd. Uiteindelijk accepteren maar weinig zoekenden een baan ver buiten hun eigen regio. Het is eigenlijk zonde van de tijd en het geld”, aldus Steffen Künn, universitair hoofddocent aan de School of Business and Economics van de Universiteit Maastricht

Mobiliteitsprogramma’s

Regionale verschillen op het gebied van werkgelegenheid zijn de oorzaak van een breed scala aan beleidsinterventies. Door de mobiliteitskosten van werknemers te verlagen, kan een dergelijk beleid de geografische mismatch verminderen, ongunstige schokken op de lokale vraag naar arbeid compenseren en daardoor de algemene welvaart verbeteren. Maar ondanks dit aantrekkelijke vooruitzicht en het wijdverbreide gebruik van dergelijk beleid, was tot nu toe niet wetenschappelijk aangetoond dat het beoogde effect bereikt werd.

Tijdverspilling

“Ons onderzoek toont inderdaad aan dat werkzoekenden inderdaad reageren en gaan zoeken en solliciteren naar ver gelegen banen”, aldus Künn. “Maar wat ook blijkt is dat dit uiteindelijk leidt tot een lagere werkgelegenheid en een lager inkomen. Dit komt omdat veel werkloze werkzoekenden nooit een baan op afstand accepteren en het zoeken naar een baan op afstand dus op de een of andere manier tijdverspilling is die beter geïnvesteerd zou kunnen worden in lokaal zoeken.”

Ander beleid

Dus wat moeten/kunnen beleidsmakers doen om dit recht te trekken? “Beleidsmakers moeten stoppen met het aanbieden van dergelijke programma's aan alle werkloze werkzoekenden. In plaats daarvan moeten ze zich meer richten op werkzoekenden die daadwerkelijk in staat zijn om werk te vinden en bereid zijn om werk te aanvaarden in een verre regio. Bovendien zouden beleidsmakers de begeleiding bij het zoeken naar werk op afstand kunnen verbeteren, aangezien uit het onderzoek blijkt dat lokale arbeidsbemiddelaars bij uitzendbureaus beperkt lijken te zijn in hun mogelijkheden om werkzoekenden te ondersteunen die op zoek zijn naar een baan op een verre arbeidsmarkt.”, besluit Künn.

Lees ook

  • Vorige week werden we geïnformeerd over de benoeming van onze allereerste Maastricht University alumnus tot CEO van een beursgenoteerd bedrijf aan de New York Stock Exchange. Op 15 november werd Robbert Rietbroek aangekondigd als CEO van Primo Water Corporation vanaf begin 2024. Dit bedrijf uit...

  • Schoolverlaters van het voortgezet onderwijs (vmbo, havo en vwo) van het schooljaar 2020-2021 zijn na afstuderen minder vaak doorgestroomd naar een vervolgopleiding in het mbo, hbo of wo ten opzichte van één jaar eerder.   Dit en meer blijkt uit het jaarlijkse schoolverlatersonderzoek van het...

  • De MBA-programma's van de executive tak van Maastricht University School of Business and Economics, MSM en UMIO, is door Corporate Knights, een toonaangevend tijdschrift op het gebied van duurzaam ondernemen, uitgeroepen tot een van de top drie MBA-programma's op het gebied van duurzaam ondernemen...