Statement CvB na berichten en bekladde gebouwen met aantijgingen omtrent aanpak seksueel geweld in studentenleven

Seksueel geweld vindt nog steeds met regelmaat plaats, ook onder studenten in Nederland. Binnen de UM werken studenten en medewerkers er samen met externe organisaties hard aan om seksueel geweld aan te pakken. We zijn er nog lang niet: het preventieve en ondersteunende werk, zoals trainingen, voorlichting, het werk van psychologen en vertrouwenspersonen, moet en gaat onverminderd door.

Tegelijkertijd is het voor de mensen die zich inzetten om de UM-gemeenschap veiliger te maken erg teleurstellend als hun werk niet altijd wordt herkend of erkend. Zeker als dat gebeurt op basis van onjuistheden en onterechte verdachtmakingen aan het adres van mensen uit onze UM-gemeenschap. Helaas werden we hiermee afgelopen weekend geconfronteerd via sociale media en door vernielingen aan onze gebouwen en elders in de stad.

Niemand is daarmee geholpen, vooral niet diegenen om wie het altijd als eerste moet gaan: de slachtoffers. Zij kunnen rekenen op onze ondersteuning, ook als het gaat om intimidatie, geweld of onveiligheid buiten de UM-muren, in de privésfeer. De mogelijkheden van de universiteit zijn weliswaar beperkt en we kunnen niet de taken en bevoegdheden van politie en justitie overnemen, maar we proberen er alles aan te doen om slachtoffers de steun te geven die ze nodig hebben waardoor ze zich bij de UM gehoord voelen. 

We blijven graag in gesprek met iedereen die wil en kan helpen om het studentenleven veiliger te maken. We willen dat gesprek wel voeren op basis van respect, in een sfeer van openheid en redelijkheid. Intussen blijft het vanzelfsprekend: de UM verafschuwt elke vorm van seksueel geweld of andere vormen van grensoverschrijdend gedrag of ongelijke behandeling en roept slachtoffers en omstanders op hiervan melding te maken.

Lees ook

  • Een maaltijd met vlees zorgt voor een snellere aanmaak van spiereiwitten dan een vegan maaltijd met dezelfde hoeveelheid eiwitten. Dat blijkt uit het onderzoek van Philippe Pinckaers van onderzoeksinstituut NUTRIM van het Maastricht UMC+. Pinckaers vergeleek als eerste de aanmaak van spiereiwitten n...

  • Tijdens zijn afscheidscollege heeft hoogleraar gezondheidsbevordering Nanne de Vries de Tanspenning ontvangen, de hoogste UM-onderscheiding die wordt uitgereikt aan mensen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van de universiteit.

  • Aardbeving Marokko

    Aardbeving Marokko

    Wij zijn als UM-gemeenschap diep geraakt door de verwoestende aardbeving die Marokko heeft getroffen. We leven mee met iedereen die op wat voor manier dan ook getroffen is door deze ramp.

Meer nieuws