ITEM nieuws

Start Alexander Hoogenboom bij ITEM

Met veel genoegen kan het Institute for Transnational and Euregional Cross border cooperation and Mobility / ITEM mededelen dat per 01 september 2016, mr. drs. Alexander Hoogenboom in dienst is getreden als wetenschappelijk coördinator.

Alexander gaat zich als wetenschappelijk coördinator binnen ITEM vooral bezig houden met het zichtbaar maken van ITEM’s onderzoek via de ITEM kennisbank, met het coördineren van aan ITEM voorgelegde casuïstiekvraagstukken en met de wetenschappelijke inhoud van ITEM’s subsidieaanvragen.

Alexander (1987) heeft een bachelor en master in Europees Recht (cum laude) van de Universiteit Maastricht (inclusief civiel effect), alsmede een master in European Studies (merit) van de London School of Economics and Political Science. Zijn specialisme ligt op het gebied van de vier vrijheden in de Europese Unie (EU), EU migratierecht, de Associatieovereenkomst EEG/Turkije, EU/Europese mensenrechten, EU mededingingsrecht, EU staatssteunrecht, en Nederlands Hogeronderwijsrecht.

Reeds als junior onderzoeker werkte Alexander bij ITEM waar hij zich, naast zijn lopend promotieonderzoek, met onder andere aan ITEM voorgelegde casuïstiek vragen, subsidies en onderzoek bezighield. Zijn promotieonderzoek richt zich op de balans tussen het vrij verkeer van studenten aan de ene zijde, en de bescherming van nationale hoger onderwijsstelsels aan de andere. Dit PhD onderzoek zal Alexander in oktober 2016 afronden. In dat kader wordt ook een inhoudelijk seminar georganiseerd op 17 oktober aanstaande, getiteld ‘Applying EU law to higher education policy’.

ITEM werkt momenteel hard aan de realisatie van een voor eindgebruikers optimale kennisbank. Middels deze kennisbank zal ITEM’s kennis op basis van wetenschappelijk en interdisciplinair onderzoek worden ontsloten. Ook zal in ITEM’s kennisbank een verbinding worden gelegd met de aan ITEM voorgelegde casuïstiek vragen, die nu nog via ITEM’s e-mailadres worden voorgelegd (item@maastrichtuniversity.nl).

Lees ook

  • Lilian Tsourdi, universitair hoofddocent Internationaal en Europees Recht, onderzoekt hoe zowel de opzet als de uitvoering van de EU-immigratie- en asielwetgeving kan worden verbeterd. Hoe zijn we tot deze disfunctionele status quo gekomen?  

  • De consultatieronde over de komende ITEM grenseffectenbeoordeling 2023 gaat hierbij van start! Grijp uw kans om uw ervaring te delen met ITEM! Dossier suggesties kunnen t/m 26 februari 2023 aangedragen worden.

  • De consultatieronde over de komende ITEM grenseffectenbeoordeling 2022 gaat hierbij van start! Grijp uw kans om uw ervaring te delen met ITEM! Dossier suggesties kunnen t/m 23 januari 2022 aangedragen worden.

Meer nieuws