23 maart 2018
Inauguratie prof. dr. Franziska Gassmann

Sociaal vangnet hard nodig

Beleid ten behoeve van sociale bescherming wordt alsmaar belangrijker in de wereldwijde strijd tegen armoede. Aldus professor dr. Franziska Gassman bij de aanvaarding van de leerstoel Social Protection and Development aan de Maastricht Graduate School of Governance (MGSoG), onderdeel van UNU-MERIT aan de Universiteit Maastricht. In haar onderzoek richt professor Gassmann zich op effectieve manieren om armoede en ongelijkheid te bestrijden en de ontwikkeling van mensen te bevorderen. Sociale beschermingssystemen in de vorm van bijvoorbeeld specifieke uitkeringen spelen daarbij een grote rol.