4 juni 2019

Samenwerkende universiteiten York en Maastricht benoemen nieuwe directeur

Na een gezamenlijke wervingsprocedure zijn de universiteiten van York en Maastricht verheugd te kunnen mededelen dat Ian Wiggins op 18 juni 2019 wordt benoemd tot directeur van het York Maastricht Partnership. Ian werkt momenteel als Senior Executive Officer en hoofd van het Vice-Chancellor’s Office van de University of York. Daarvoor was hij diplomaat bij het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken en in die hoedanigheid gestationeerd in Washington en Moskou.

“Ik ben verheugd dat we met het benoemen van Ian op deze sleutelpositie een impuls kunnen geven aan de nieuwe strategische samenwerking,” aldus Interim Vice-Chancellor van de University of York, Professor Saul Tendler. Martin Paul, Voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Maastricht, laat weten: “Met zoveel potentiële kansen heb ik er vertrouwen in dat we met de benoeming van de YMP directeur een nieuwe mijlpaal hebben bereikt, en dat we de totstandkoming van gezamenlijke onderwijs- en onderzoeksprojecten in een stroomversnelling kunnen brengen."