Samen bouwen aan nieuwe circulaire waardeketens

Een nieuwe waardeketen opzetten van agro naar chemie, dat is een uitdaging waar Brightlands Chemelot Campus in Geleen en Brightlands Campus Greenport Venlo momenteel bij betrokken zijn. Binnen het Europees gesteunde onderzoeksproject ‘Meer doen met lignine’ worden zes partners in de circulaire waardeketen van klein tot groot samengebracht, die de faciliteiten van beide campussen hiervoor inzetten. Gezien de omvang van de transitie zal dit project zeker niet de laatste cross-over tussen de beide campussen zijn, zo verwachten Bert Kip en Saskia Goetgeluk.

Source: Brightlands newsletter
klip en goetgeluk

Bert Klip en Saskia Goetgeluk

Saskia Goetgeluk, CEO van Brightlands Campus Greenport Venlo, vertelt: ‘Wij zijn bij het project betrokken vanuit het op de campus gevestigde bedrijf Bio Treat Center (BTC), een netwerk en valorisatiecenter dat zich richt op de circulaire economie, één van de drie thema’s van onze campus. Deze campus richt zich op de verbinding tussen een krachtig regionaal en euregionaal (mkb-)bedrijfsleven gekoppeld aan research- en innovatiepartijen. In de startfase van het project voorzien de mkb-productiebedrijven via de BTC-aanpak in een goede toevoer van hernieuwbare en groene grondstoffen. Denk bijvoorbeeld aan champost of bermgrassen. Vervolgens maken de technische bedrijven - die zijn verbonden aan Chemelot Institute for Science & Technology (InSciTe), zoals Vertoro - hier ruwe lignine-olie van. Andere bedrijven kunnen die dan afnemen.

In de laatste fase wordt deze duurzame olie als grondstof toegepast in fysieke producten waarmee de circulaire cirkel rond is. Voor ons is deze samenwerking belangrijk op projectniveau, maar ook op strategisch niveau. Wij geloven dat de vraag naar groene grondstoffen vanuit chemiebedrijven sterk zal toenemen en het AgriFood-bedrijfsleven een krachtige toeleverancier is in de waardeketen van agro richting chemie. Daarom heeft BTC op onze campus al in een vroeg stadium een partnership opgebouwd met InSciTe. Onze verwachting is dat deze relatie alleen maar sterker zal worden.’

goetgeluk

Duurzaamheidstransitie

klip

Bert Kip, CEO van Brightlands Chemelot Campus, onderschrijft dat InSciTe een belangrijke rol inneemt in het versnellen van innovatie door haar verbindende rol in het ecosysteem. ‘Onze campus en de Chemelot Industrie Site zitten midden in de duurzaamheidstransitie, we zijn op weg om één van de eerste circulaire hubs in Europa te worden. Duurzame circulaire koolstofstofbronnen, die worden aangevoerd vanuit biomassa en plastic afval, worden dé grondstofbronnen voor de chemische industrie. In die zin is ‘Meer doen met lignine’ een belangrijk frontrunner project, daar zullen er vele van volgen. Onze campus is daar uitstekend voor uitgerust.

Wij stonden aan de wieg van Chemelot InSciTe, met de Universiteit van Maastricht, TU/e en DSM als partners. De campus heeft via de provinciemiddelen mee geïnvesteerd in technische programma’s om ideeën vanuit universiteiten een stap verder te brengen naar een pilot fase. Cruciaal daarvoor is dat je kunt opschalen vanuit de laboratoriumfase en speciaal daarvoor heeft Chemelot Research Facilities op onze campus geïnvesteerd in een multipurpose pilot plant. InSciTe gebruikt die pilot plant heel intensief. Het is heel mooi dat nu ook de campus in Venlo is aangehaakt. Zo brengen we in dit project de bron en de bewerking bij elkaar, dat is precies waar Chemelot InSciTe goed in is.’

Groot en klein verbinden

De verbinding die in het project wordt gelegd tussen het mkb en de grotere corporate ondernemingen is essentieel om verdere stappen te zetten. Bert Kip: ‘Grote brand owners - zoals Unilever, IKEA en Coca-Cola - willen steeds meer circulair materiaal gebruiken. De markt zit in een transitiefase, maar het is voor kleine ondernemers lastig om de kostbare ontwikkelstap te financieren.’ Saskia Goetgeluk: ‘Juist bij onze mkb’ers speelt dit sterk. Zij staan voor grote investeringen. Doordat wij ze op de campus clusteren in samenwerkingsverbanden, staan ze hier sterker in. Daarnaast verbinden we ze aan die corporate ondernemingen. We creëren een nieuwe waardeketen, waarin we klein en groot aan elkaar verbinden. We kunnen van elkaar leren en zo winnen we er allemaal bij. Dat is voor mij waar de connectie ligt.’

We hebben elkaar nodig

Bert Kip: ‘Daarin versterken we elkaar. Onze campussen hebben dezelfde opgaven, maar we komen deels ook van een andere planeet. Venlo is meer geïnitieerd vanuit de mkb-omgeving en Geleen meer vanuit de corporate kant. We hebben elkaar nodig. Pakweg twintig jaar geleden had een bedrijf als DSM een grote eigen R&D-afdeling, nu zie je dat de innovaties komen van tech startups, vaak vanuit een academische setting. Corporate ondernemingen hebben die startups nodig voor hun innovatie. En startups hebben corporate ondernemingen nodig om die innovaties naar de markt te brengen, als eerste klant die het product wil afnemen tegen gegarandeerde condities. We zien dit in deze transitie veel gebeuren.’ Saskia Goetgeluk: ‘De waardeketen van circulariteit gaat volledig veranderen en dat kun je alleen in samenwerking bereiken. Onze campussen werken aan hetzelfde doel, dus we zullen in de toekomst zeker meer samenwerken.’

Talent als onderscheidende factor

Beide campussen hebben te maken met concurrentie vanuit andere regio’s. Bert Kip: ‘Je propositie moet goed zijn, daar begint het mee. Maar sommige regio’s bieden zeer aantrekkelijke incentives en bedrijven gaan daar vaak op in, omdat ze het geld broodnodig hebben. Daar doe je niets aan. Onderdeel van onze Brightlands propositie is het bieden van goed opgeleid talent. Niet alleen op academisch niveau, maar dit organiseren we juist ook op mbo- en hbo-niveau gezien de personeelsbehoefte van onze bedrijven.’

Ook de Venlose Brightlands campus werkt daar hard aan. Saskia Goetgeluk: ‘Het feit dat we Brightlands hebben, maakt daarin wel een verschil. We zijn goed in beeld bij opleiders om studenten al vroeg te verbinden met de beroepspraktijk en de regio. Onze infrastructuur sluit perfect hierop aan en steeds meer opleidingen - waaronder het vakgerichte programma van InSciTe voor biomedische en biobased professionals - vinden fysiek op de campussen plaats. We verbinden de regio op alle niveaus van basisschool tot universiteit, van leven lang leren tot zij-instromers. We kunnen alle talenten gebruiken om de duurzaamheidstransitie vorm te geven.’

Lees ook

  • Hoe gaan mensen met elkaar om op sociale media en andere online platforms? Hoe belanden ze in conflict? En het belangrijkste: hoe kunnen we voorkomen dat die discussies escaleren? Promovendus Maud Oostindie doet er onderzoek naar. En dan is ze ook nog het nieuwe ‘Face of Science’ van de Universiteit...

  • Door de vergrijzing heeft Zuid-Limburg te maken met aanzienlijke uitdagingen in gezondheid en welzijn. Onderzoek en innovatie van de UM maakt nu al een verschil. Hilde Verbeek, voorzitter van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg, over hoe we ouderen in hun kracht kunnen zetten en het...

  • Steeds meer Nederlanders hebben te maken met schulden en armoede. Dat probleem los je niet alleen op door mensen op individueel niveau te helpen. Een pleister op een gebroken been is ook niet voldoende. Voor échte verandering is een systematische aanpak nodig. In het ELSA Lab Armoede en Schulden...