Ron Heeren gekozen als nieuw lid KNAW

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) heeft prof. dr. Ron Heeren gekozen als lid. Heeren is universiteitshoogleraar Moleculaire Beeldvorming aan de Universiteit Maastricht (UM) en wetenschappelijk directeur van het MultiModal Molecular Imaging institute (M4I). Leden van de KNAW zijn vooraanstaande wetenschappers uit alle disciplines. Zij worden gekozen op grond van hun wetenschappelijke prestaties. Dit jaar zijn 23 nieuwe leden gekozen. De KNAW telt circa 550 leden die voor het leven zijn benoemd. Op maandag 13 september worden de nieuwe Akademieleden geïnstalleerd.

Uit het KNAW-bericht:

Ron Heeren (1965) is een pionier in massaspectrometrie, een techniek om isotopen en moleculen te identificeren. Dankzij door hem ontwikkelde technieken is het mogelijk om snel en precies een grote verscheidenheid aan monsters tot op het moleculaire niveau te analyseren en te lokaliseren. Bijvoorbeeld kan aan de hand van één enkele haar worden vastgesteld aan welke chemische stoffen iemand op een dag is blootgesteld, kan een enkele kankercel worden bekeken, maar kan ook pigment van een oud schilderij worden geanalyseerd. Het werk van Heeren is van groot belang voor innovatieve, gepersonaliseerde patiëntenzorg en moleculaire pathologie. Het wekt dan ook geen verbazing dat hij negen patenten op zijn naam heeft staan, waarvan er al verschillende zijn toegepast in commerciële producten.

Dankbaar

“Het KNAW-lidmaatschap is wellicht een van de hoogste vormen van erkenning door collega-wetenschappers uit alle disciplines. Ik ben vereerd dat de leden mij hebben verkozen en kijk ernaar uit om met hen het academische debat verder te voeren, en bij te dragen aan de impact van wetenschap op mens en maatschappij” reageert Ron Heeren op zijn kersverse lidmaatschap. “Ik besef terdege dat deze eer die mij nu te beurt valt, niet mogelijk was geweest zonder alle studenten, promovendi, postdocs en alle collega’s met wie ik door de jaren heen met veel plezier heb mogen samenwerken.  Ik ben hen allen daarvoor dankbaar en hoop dit geweldige vak nog lang te mogen blijven uitoefenen, nu ook als lid van de KNAW.”

Gedreven

“Ron is een zeer gewaardeerde wetenschapper binnen onze gemeenschap”, zegt Rianne Letschert, rector magnificus van de UM. “Zijn passie voor onderwijs, onderzoek en impact straalt er altijd vanaf als je met hem spreekt. Maar naast passie voor zijn vakgebied is hij ook zeer betrokken bij een aantal strategische ontwikkelingen van de UM, zoals de implementatie van het Erkennen en Waarderen programma en de verdere uitbouw van onze bètafaculteit en de daarbij behorende samenwerking met onze medische faculteit. De KNAW zal aan hem een zeer betrokken en gedreven lid hebben.”

Lees ook