9 september 2021

Rechtvaardige zorg in Maastrichtse stadspoli’s

In 2013 werd het akelig duidelijk: er moet geïnnoveerd worden in de zorg, want de kosten stijgen alsmaar. Edith Schippers, destijds minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, benoemde negen regio’s in Nederland tot ‘proeftuinen’, stadspoli’s waar de ‘Triple Aim’ methode ingezet zou worden die voor innovatie in de zorg zou moeten zorgen.

Op verschillende locaties in Nederland, waaronder één in Maastricht, werden interventies ontwikkeld die het huidige zorgsysteem efficiënter moesten maken. Denk bijvoorbeeld aan het aanbieden van specialistische zorg in buurtcentra. Deze interventies doen drie beloftes: 1. Dat zowel huisartsen en specialisten kunnen leren door samen te werken; 2. Dat de verplaatsing van de zorg naar de buurt de zorg toegankelijker, en dus patiëntvriendelijker maakt; 3. Dat dit soort zorg een kostenbesparing oplevert.