De grens centraal

Recap and conclusions ITEM Annual Conference 2023

Op vrijdag 17 november 2023 vond de ITEM jaarconferentie plaats in het provinciehuis van Den Haag waarin het thema mobiliteit en infrastructuur centraal stond. De gezamenlijke bevinding was dat er nog veel moet worden gewerkt aan het bewustzijn van benodigde prioriteit, het inzetten van (bestaande) instrumenten en de mogelijkheid tot het afwijken van bestaande regelgeving en het pro-actief opstellen van grenseffecten toetsen. Alleen dan kunnen we grensoverstijgende opgaven en grensoverschrijdende samenwerking hand in hand laten gaan en tot versterking komen.

 

Ook Kees van der Burg, DG Mobiliteit van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (namens minister Mark Harbers), benadrukt het belang van grensregio’s. “Goede infrastructuur en goed openbaar vervoer zijn essentiële schakels als het gaat om die brede welvaart, dat geldt voor alle regio’s in Nederland en onze buurlanden in het bijzonder. Onze samenwerking maakt duidelijk dat de grensregio’s niet in een uithoek van onze landen liggen maar in het hart van Europa” aldus Van der Burg.

ITEM director Prof. Dr. Anouk Bollen-Vandenboorn closed the annual conference by concluding: "If you want to move forward from a transnational objective you need cross-border cooperation, but the methodology to get to that point sometimes falters. But we are fortunately all aware that if you start looking at a construction where deviation is possible that it will be supported". "ITEM will continue to provide substantial input, support and help to take this forward." 

“Wil je vanuit een transnationale doelstelling verder komen dan heb je grensoverschrijdende samenwerking nodig, maar het hapert soms in de methodiek om zover te komen. Maar we zijn ons er gelukkig allemaal van bewust dat als je naar een construct gaat kijken waar afwijking mogelijk is dat dat ondersteund wordt”. “ITEM blijft vanuit de inhoud voeden, ondersteunen en helpen om dat verder te brengen”. Daarmee sloot ITEM director Prof. Dr. Anouk Bollen-Vandenboorn het jaarcongres af.

Lees ook