Provincie Limburg steunt ITEM met 3 miljoen euro

De Provincie Limburg ondersteunt expertisecentrum ITEM de komende 5 jaar met 3 miljoen euro. Het expertisecentrum is in 2015 opgericht om vanuit de wetenschap een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een goed functionerende transnationale samenleving. ITEM draagt volgens de provincie bij aan de economische versterking van Limburg en aan een beter vestigingsklimaat voor de Euregio. “ITEM heeft boven verwachting een plek veroverd in het werkveld van grensoverschrijdende mobiliteit. Ons werk wordt op lokaal niveau gewaardeerd, maar ook in Den Haag en Brussel”, aldus ITEM-bestuurder prof. Hildegard Schneider. Hoe ITEM dat doet, vertelt ITEM directeur Prof. dr. Anouk Bollen.

Waarom is ITEM opgezet?

Anouk Bollen: “Voordat ITEM er was, was er nauwelijks aandacht voor grensoverschrijdende samenwerking bij bijvoorbeeld het ministerie van Binnenlandse Zaken. De politiek bevindt zich nu eenmaal meestal niet in een grensgebied, dus beleidsmedewerkers hebben er geen weet van. Wat betekent een grens eigenlijk? Wat gebeurt er als je een grens over gaat? En dan bedoel ik op dagelijkse basis, niet alleen voor vakantie”.

Wat is er sinds de oprichting van ITEM, vijf jaar geleden, veranderd?

Anouk Bollen: “Eerst werd er alleen gereageerd op problemen, maar nu zien we dat er vaker bijeenkomsten zijn over samenwerking tussen buurlanden en dat er wordt gekeken naar het voorkomen van problemen

Wat voor soort problemen zijn er in de grensregio’s dan?

Anouk Bollen: “Stel er wordt in Nederland een nieuwe wet ingevoerd, dan is het handig dat er ook even met de Duitsers of Belgen wordt overlegd of die wet wel uitvoerbaar is. Het kan namelijk voorkomen dat je in België woont, maar in Nederland werkt. Dus dan val je onder meerdere rechtssystemen. Bijvoorbeeld met de nieuwe ambtenarenwet die per 1 januari ingaat. Die heeft gevolgen voor veel medewerkers van universiteiten en ziekenhuizen in de grensregio’s en hun sociale zekerheid.”

Wat doet ITEM om die problemen op te lossen?

Anouk Bollen: “Het belangrijkste is dat we voor meer bewustzijn gezorgd hebben. We werken nu samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en partijen in Brussel dus dat gaat de goede kant op. Ook komen er steeds meer Kamervragen over het onderwerp. We merken bijvoorbeeld dat binnen Nederland de Randstad niet meer als enige plek van groei wordt gezien, maar ook dat de grensregio’s kunnen bloeien. Als er geen grenzen zouden zijn, zou de Euregio Maas Rijn, tussen Hasselt, Aken en Luik, veel meer een middelpunt zijn van bedrijvigheid dan de Randstad. Maar dan is er wel meer samenwerking nodig. De volgende stap is dat het bewustzijn van grenseffecten vooraf al invloed op beleid heeft en niet pas achteraf.”
 

um-campus-brussels_hildegard_schneider
Prof. Hildegard Schneider

Het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility (ITEM) is de spil van onderzoek, advisering, kennisuitwisseling en trainingsactiviteiten omtrent grensoverschrijdende mobiliteit en samenwerking. De uitdagingen waarmee de landen van de Europese Unie door de toenemende globalisering van de economie en internationalisering van de samenleving nu en in toekomst geconfronteerd worden, zijn groot. ITEM is een interdisciplinair instituut, opgezet vanuit de Universiteit Maastricht, in samenwerking met Zuyd Hogeschool, NEIMED, de Provincie Limburg, de Gemeente Maastricht en de Euregio Maas-Rijn.

Anouk Bollen
Prof. Dr. Anouk Bollen

Lees ook

  • Since Hungary took over the rotating presidency of the EU Council on July 1st, its Prime Minister Viktor Orbán has embarked on a widely criticized peace mission for Ukraine, including meetings with leaders of Russia and China. This has led to much speculation about what the next six months of the...

  • De Grote Gracht is rijkelijk voorzien van historische gebouwen met bijzondere verhalen. Ook deze keer bevindt onze ‘verborgen parel’ zich in deze Maastrichtse straat, op huisnummer 76: de (fietsen)kelder.

  • “We zijn pioniers van een nieuwe tak van engineeringwetenschappen, niet alleen voor Maastricht, maar voor de wereld.” Zegt Francesco Ferrari over de groep van dertien studenten, waaronder hijzelf, die in juli als eerste het bachelordiploma Circular Engineering kreeg.