Promovendi-meeting Pensioenen: de veelzijdigheid van pensioenen

Op 23 juni jl. vond de eerste Promovendi-meeting Pensioenen plaats. Een gezamenlijk initiatief van het Institute of Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility / ITEM van de Universiteit Maastricht en het Competence Centre for Pension Research / CCP van Tilburg University.

Het doel van de meeting was om promovendi en onderzoekers op het gebied van pensioenen en samenhangende vakgebieden samen te brengen, zowel uit Nederland alsook uit België. Niet alleen voor het stimuleren van multidisciplinaire samenwerking maar ook voor het uitbreiden van het onderzoeksnetwerk. De netwerklunch en -borrel boden hiertoe voldoende gelegenheid.

De nadruk van het programma lag echter op een zestal plenaire pitches en workshops. Deze pitches en workshops boden de mogelijkheid voor een zestal promovendi om hun onderzoek te toetsen, de discussie aan te gaan en om onderling feedback te verkrijgen. Zo werd aandacht besteed aan onderzoek op het gebied van pensioencommunicatie, grensoverschrijdende juridische en fiscale pensioenproblematiek en de benadering vanuit econometrie. Hiernavolgend een kort verslag.